Sjursen ble tirsdag dømt til ubetinget fengsel i 90 dager for urettmessig å ha fått utbetalt 163.861 kroner i arbeidsledighetstrygd mens han jobbet som daglig leder i sitt eget reiseselskap.

Straffen er lavere enn påstanden fra aktor, politiinspektør Anders Johnsen. Han ba retten om å straffe 31-åringen med fengsel i fem måneder.

Sjursen, som har hele tiden har hevdet sin uskyld, vil ikke godta tingrettens dom.

Jobbet og hevet trygd

— Vi anker dommen på grunn av skyldspørsmålet, sier både Bjørn Just Sjursen selv og hans forsvarer, advokat Egil Jordan. De ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Sjursen fikk først innvilget dagpenger for tre år, men fikk avslag da han søkte om å få beholde dagpengene mens han drev utvikling av det som skulle bli Take Off Travel.

Så søkte Sjursen om å få beholde dagpengene mens selskapet var i startfasen. Denne søknaden fikk han aldri svar på, og Sjursen fortsatte å heve arbeidsledighetstrygd til tross for at han ifølge sin forklaring jobbet nærmest døgnet rundt med reisebyrået.

- Lot alt «skure og gå»

Tingretten mener Sjursen kan ha opptrådt legalt i denne søknadsfasen, men at han deretter har latt alt «skure og gå» da han så at dagpengene fortsatte å komme. I dommen skriver retten at det har vært åpenbart for Sjursen at han ikke kunne arbeide i sitt eget firma og samtidig motta dagpenger i flere år.

Trygdesaken er ikke den eneste som 31-åringen har gående i rettssystemet. Sjursen har saksøkt Bergens Tidende for 15,5 millioner kroner på grunn av en rekke artikler som har belyst krasjlandingen til reisebyrået hans. 31-åringen hevder at avisens omtale har ødelagt karrieren hans.