Sykehusaksjonistene i Nordfjord gikk rettens vei for å få stanset den planlagte nedleggelsen 16.desember. De ba om en midlertidig forføyning før man vurderte en endelig avvikling.

Dette ble i dag avslått av Bergen tingrett. Dommen ble avsagt av tingrettsdommer Eva Macody Lund fredag ettermiddag.

Helse Førde avvikler dermed driften av ortopedisk avdeling ved Nordfjord sjukehus om få dager.

Skuffet

HelseFørde og Sjukehusaksjonen møttes mandag og tirsdag i rettsforhandlinger iBergen tingrett. Sjukehusaksjonenhåpet at retten skulle gjøre om vedtaket om å legge ned ortopediavdelinga vedNordfjord sjukehus. Styremedlem Roald Sam Rindal er svært misfornøyd med dommen.

— Hva kan man si til sånt. Jeg er veldig skuffet, sier han.

Toril Marta Sørland sitter også i styret. Hun mener dommen får konsekvenser for hele landet.

— Vi skulle være et pilotprosjekt for hvordan lokalsykehusene skal drives. Dette er utrolig trist og jeg er veldig skuffet, sier hun.

Helse Førde ba i retten om at saken måtte avvises på prinsipielt grunnlag. Dette fikk de ikke medhold i. Helse Førde frifinnes imidlertid for å ha gjort vedtak i strid med loven, og saksøker dømmes til å betale Helse Førdessakskostnader på 402 421 kroner.

I tillegg må sjukehusaksjonen betale sine egnesakskostnader på 440 700 kroner, ifølge NRK Sogn og Fjordane.

- Vi er tilfredse

Administrerende direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, er fornøyd.

— Vi tar avgjørelsen til etterretning. Vi konstaterer atvi har fått medhold av retten når det gjelder argumentasjonen vår, og dette ervi tilfreds med.

Han mener helsetilbudet i Nordfjord vil være godt også i fremtiden.

— Vier trygge på at spesialisthelsetjenesten fremover vil være robust og god. Denye tjenestene i Nordfjord vil gi en større bredde i tilbudet for befolkningenenn det som er tilfelle i dag, for eksempel poliklinikktilbud som man i dag måreise langt for å få, sier Bolstad.

Trygghet

— Dette er en sak som betyr svært mye for svært mange i Nordfjord. Det handler om trygghet og nærhet, sa aksjonens prosessfullmektige Gerd Aaland Fagerli fra advokatfirmaet Harris i sitt innledningsforedrag på mandag.

Helse Førde, som var saksøkt i saken, mener saken dreier seg om en lovlig intern organisering av helseforetak. De er enig i at folk har krav på helsemessig forsvarlig behandling, men ikke nødvendigvis i Nordfjord.

— Omorganiseringen fra fylke til stat har fungert, og vi har i Norge verdens beste helsevesen. Hvorfor skal vi skru tiden tilbake 60 år bare i Nordfjord, spurte advokat Trond Hatland fra advokatfirmaet Thommessen. Han representerte Helse Førde i retten.

- Sentraliseringsiver

Sjukehusaksjonen mener kampen om ortopedien er prinsipiell.

— Når den legges ned, sitter Nordfjord igjen med et svekket sykehus med en liten indremedisinsk avdeling uten forsvarlig akuttberedskap og kirurgi, sa Fagerli mandag.

Leder for sjukehusaksjonen, Svein Hansen, sa i sin vitneforklaring at befolkningen i Nordfjord føler seg lurt.

— Vi har blitt lovet sikre garantier om kirurgisk akuttberedskap som ikke blir holdt. Vi føler oss overkjørte og når ikke frem politisk.

Helse Førdes advokater mener på sin side at sentraliseringen er et gode, og at det er overkapasitet på ortopediske tjenester i fylket.

— Ved å legge ned den ortopediske avdelingen ved Nordfjord vil det bli en mer samlet og helhetlig kompetanse ved Førde Sjukehus, sa Leknes i retten.

Ikke støtte for avtalebrudd

Et sentralt punkt i kampen mot nedleggelse er gavebrevet fra 1950, hvor Stiftelsen Nordfjord sykehus ga bort sykehuset til fylkeskommunen.

— Helse Førde har brutt forutsetningene for gaven, mente advokat Fagerli.

Men dette bestrider retten i sin dom:

«Gavebrevet vil ikke kunne binde opp helseforetakets ansvar i forhold til organisering av virksomheten», heter det i dommen.

Videre står det at «retten er av den oppfatning at vilkårene i gavebrevet om beslutning om nedleggelse av sykehuset og anvendelse til annet formål» ikke er tilstede.

- Like godt tilbud

Helse Førde hevdet at akuttfunksjonen vil være uforandret også etter planlagt avvikling av ortopedien 16. desember.

Det sa sjukehusaksjonen seg uenig i. De viste til at flom, stengte veier og skodde fører til at både luftambulanse og vanlig ambulanse vil få vanskeligheter med å frakte pasienter til Førde Sjukehus, og la frem tall de mener gir grunn til bekymring.

Føler seg lurt

— Skal vi ha et fremtidig Nordfjord må vi ha en sikker helsetjeneste, sa lederen for sjukehusaksjonen.

Hansen mener han selv er i live takket være Nordfjord sjukehus. For to år siden ble han kritisk syk og fikk rask behandling i Nordfjordeid, før han ble sendt videre til behandling på et høyere nivå.

— Jeg hadde nok ikke sittet her om det ikke hadde vært for sjukehuset, sa han.

- Nødvendig

Administrerende direktør i Helse Førde, Jon Bolstad, vitnet i saken mandag.

Han påpekte at Helse Førde lenge har slitt med dårlig økonomi, og mener det er helseforetakets rett og plikt å gjennomføre omstruktureringer som bedrer økonomien.

— Vi har lenge slitt med underskudd i 100-millionersklassen. Over tid vil vi ikke ha råd til å investere i medisinsk utstyr dersom vi ikke kutter kostnadene, forklarte direktøren.

Bolstad understreket i sin forklaring at Sogn og Fjordane har 11 prosent flere sykehusinnleggelser enn ellers i landet.

— Sogn og Fjordane har hatt et høyt forbruk av sykehusinnleggelser. Dersom kapasiteten er stor, senkes terskelen. Det handler om en praksis og en kultur, ikke om sykelighet, sa han.

Fra venstre: Advokatene Gerd Aaland Fagerli, Trond Hatland og Knut H. Leknes.
ØRJAN DEISZ
MÅ BETALE OMKOSTNINGENE: Leder for sykehusaksjonen, Svein Hansen.
ØRJAN DEISZ