Høgste registrerte fart var 72 kilometer i 60-sona. Det var til dels svært glatt vegbane då kontrollen blei gjennomført, melder Kystradioen.