Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til fredag.

– Vi har i første omgang varslet plassfratredelse for 39 ansatte ved sykehusene Aker, Ullevål, Ahus, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Helse Bergen, St. Olavs Hospital i Trondheim og Tromsø Universitetssykehus, sier forhandlingssjef Odd Håker i Akademikerne.

Plassfratredelsene gjelder leger, psykologer og akademikere i helseadministrasjonene. Arbeidstakerne har signalisert en opptrapping over pinsehelgen dersom det blir streik.

Akademikerne brøt lønnsforhandlingene ved sykehusene fordi arbeidsgiveren NAVO ikke gikk med på å heve minstelønnssatsene til assistentlegene. Satsene er ikke justert siden 2003.

NAVO mener en sentral minstelønnsheving vil rokke ved prioriteringene sykehusene gjorde i hovedoppgjøret i fjor, blant annet innenfor psykiatri og rus.