– Trygg Trafikks foreløpige oversikter viser at 50 personer mistet livet i trafikken i løpet av årets fire første måneder. Det er 14 færre enn i samme periode i fjor, opplyser direktør Leif Agnar Ellevset i Trygg Trafikk.

Ellevset sier at foreløpige oversikter fra Statistisk sentralbyrå for årets første tre måneder viser omtrent samme utvikling som fjoråret når det gjelder antall skadde og antall ulykker.

I april måned i fjor var det foreløpige tallet 13. Dette steg med tre slik at det endelige tallet for omkomne i apriltrafikken i fjor endte på 16. De fem siste årene har gjennomsnittet vært 21 omkomne i veitrafikkulykker i april måned.

Tallene i april fordeler seg med fem bilførere, en bilpassasjer og en fotgjenger. Av de sju som omkom i trafikken i april var fem menn og to kvinner.