Stavanger Aftenblad har gått gjennom alle voldsdommene som ble avsagt i Stavanger tingrett i 2008 og fram til oktober i år. Til sammen er det avsagt 140 dommer for legemsbeskadigelse eller legemsfornærmelse i perioden.

Alt skjer i helgene

En nærmere analyse av de 94 voldsdommene fra 2008 viser at 46 dommer, 49 prosent, er en direkte følge av fest og fyll i Stavanger sentrum.

Alle voldsepisodene skjedde natt til lørdag, søndag, eller en annen helligdag.

18 dommer, 19 prosent, hadde bakgrunn i privatfester utenfor sentrumskjernen.

Det betyr at 68 prosent av voldsdommene skyldtes helgefylla.

62 prosent var 24 eller yngre

Av de til sammen 47 dømte i de 46 sakene i Stavanger sentrum var 32 prosent 20 år eller yngre. 62 prosent var 24 år eller yngre.

Bengt Jacob Rode, som leder ordensseksjonen på Stavanger politistasjon, mener det er viktig at politiet følger opp unge voldsutøvere.

Han har invitert mange av dem ned på kontoret for personlige samtaler, der han har gitt råd om hvordan de kan benytte seg av hjelpetiltak innenfor helsevesenet.

— Mange av disse er oppegående mennesker som jobber eller studerer. Til vanlig klarer de seg fint, men problemene oppstår gjerne når de drikker mye i helgene, ikke minst når de drikker sprit. Da blir de hissige, provoserer andre og blir lett provoserte selv, forteller Rode til Stavanger Aftenblad .