Det neste halvåret blir en daglig prøvelse for beboerne på Bjorøy og Tyssøy. I mai går Kystverket i gang med å sprenge vekk Revskolt-grunnen, som Rocknes forliste på i 2004.

Kystverket har allerede fjernet deler av duken som holder dryppende sjøvann unna veibanen i Bjorøytunnelen. Dermed renner saltvannet rett ned på bilene.

— Det er ubehagelig. Når man kjører i 50 kilometer i timen, og tunnelen lekker såpass mye, så er det ikke akkurat betryggende, sier Ole Bjørn Sandahl, leder i Bjorøy og Tyssøy velforening.

Prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket sier fjerningen av duken er nødvendig for å muliggjøre visuell kontroll av tunnelen mens sprengningsarbeidet pågår.

— Derfor vil det dryppe en del vann ned i kjørebanen så lenge arbeidene pågår, sier prosjektleder Tone Sivertsen.

Omstridt prosjekt

Når den lumske Revskolt-grunnen er sprengt vekk, blir dybden utvidet fra ni til 14 meter. Dermed blir den nye seilingsbredden i Vatlestraumen minimumsdybde 14 meter utvidet til 250 meter.

— Det vil gjøre denne sterkt trafikkerte skipsleden tryggere, sier Sivertsen.

Prosjektet er imidlertid svært omstridt blant øyboerne. De er redde spreningsarbeidet skal gjøre skade på Bjorøytunnelen.

Da Kystverkets planer ble vedtatt i Fjell kommunestyre, skjedde det med minst mulig margin. Øybefolkningen har hele tiden vært mot prosjektet.— Vi stiller spørsmål ved nødvendigheten av prosjektet, sett opp mot risikoen for at noe går galt, sier velforeningsleder Sandahl.

Porøst fjell og sand

Øyfolket frykter nemlig at noe skal gå alvorlig galt som følge av sprengningen, som vil pågå 65 høydemeter fra selve tunnelløpet.

— Det lekker mye sjøvann inn i tunnelen, grunnet det porøse fjellet i området. Vi husker jo at dette var et problem da de bygde tunnelen, og er redd for at sanden og det porøse fjellet skal gi etter. Skrekkscenariet er at det begynner å lekke mer, slik at tunnelen må stenges helt i lengre tid, sier Sandahl.

Til sammen er det 850 innbyggere på Bjorøy og Tyssøy som blir berørt av sprengningsarbeidet. Tidvis vil tunnelen stenges helt av i perioden mellom klokken 10 og 14 om dagen.

Kystverket er imidlertid trygge på at arbeidet ikke vil gjøre skade på tunnelen.

— Vi har gjort grundige undersøkelser, og har sammen med Statens vegvesen gjennomført en tilstandskontroll. I tillegg vil våre folk følge opp tunnelen kontinuerlig mens arbeidet pågår, sier Tone Sivertsen.