TOR LEIF PEDERSEN

Sjøforsvaret, Forsvarets Forskningsinstitutt og Kongsberg Defence & Aerospace presenterte det unike utstyret for sveiping av sjøminer. De tre partene har i 10 år samarbeidet om å utvikle og teste ut den avanserte teknologien som fører Norge helt til topps i verden når det gjelder sveipeutstyr mot sjøminer..

Avansert teknologi

— Moderne miner som legges ut for å stoppe skipsfarten, vil ikke eksplodere av støy fra et hvilket som helst fartøy slik det skjedde tidligere. Moderne sjøminer har avansert teknologi som kan fininnstilles til å kjenne igjen visse fartøyer på lyden fra propellene til forskjellige typer skip, forklarer skipssjefen om bord i minesveiperen KNM «Alta» - kapteinløytnant Pål Skorge.

— Nå må et minesveip være i stand til å etterlikne et fartøy eller på andre måter klare å tilfredsstille minens logikk slik at minen avfyres kontrollert.

Det nye utstyret kalles ELMA/AGATE. Med ulike, små sammenkoblede luftkanoner etterliknes lyden fra propellene på ulike skip og lurer moderne miner til å eksplodere. Utstyret er montert i en liten enhet som senkes ned under havoverflaten til maks 10 meters dybde, festet til to flottører som slepes i overflatestilling etter minesveiperen i en 350 meter lang kabel.

Norges ledende rolle

De moderne norske minesveiperne avgir så lite lyd og magnetisme at de ikke vil utløse sjøminene. Men ELMA/AGATE etterlikner altså lyden fra propellene til fartøy, og signalene får sjøminene nede i havdypet til å eksplodere. Minesveiperen beveger seg i god og trygg avstand fra der sjøminen eksploderer. Utstyret tåler trykket fra eksplosjonen av sjøminene.

Kommandørkaptein Per Kartvedt er sjef for NATOs stående mineryddingsstyrke i Nord-Europa. Han sier til Bergens Tidende at det nyutviklete utstyret er av stor militær verdi og viser Norges ledende rolle i NATOs mineryddingsstyrke.

Mulig eksportvare

Sjef for den norske mineryddingsflotiljen, kommandør Geir Flage, sier til BT at ingen marine i verden har noe i nærheten av hva Norge nå er utstyrt med til å sveipe sjøminer.

— Å rydde sjøminer er et høyst aktuelt oppdrag i både krigssituasjoner og ved eventuelle terroraksjoner der bruk av sjøminer er aktuelle midler, sier Flage.

— Det er ikke med lite stolthet vi kan slå fast at Norge med dette er blitt ledende i verden når det gjelder minesveiping. Våre alliansepartnere i NATO er meget opptatt av det utstyret vi nå har utviklet. Utstyret kan fort bli en stor eksportvare for den norske forsvarsindustrien, sier Flage.

PANG! Like nord for skjæret Blia utenfor Korsneset sprenges en sjømine bak minesveiperen KNM «Alta». <br/> FOTO: VIDAR HOPE, SJØFORSVARET