Sjå bileta øvst i saka

Båten som sidan onsdag kveld har lege havarert på eit skjer utanfor Fedje har no blitt sjøsett att.

Denne helga er det fiskefestival på Fedje, men bebuarane på øya har sidan ulykka frykta at synet av havaristen skulle kaste ein mørk skugge over festivalen.No er derimot situasjonen ein annan. Båten ligg no fortøydd ved festivalkaia på Fedje, og trekkjer til seg nysgjerrige tilskodarar.

Historia om korleis båten vart løfta frå skjæret er som rett frå ein sjøfartsroman.

— Det var ein utruleg dugnadsinnsats, der folk gjekk saman for å hjelpe menneske i naud, seier Gjermund Havstad. Han driv Støperiet, kunstfabrikken på Fedje, og har gjeve mellombels bustad til fleire av havaristane i dagane etter båten gjekk på grunn.

- Heile rekkja nede i sjøen

— Kommunen var tydeleg på at dette var dei havarerte sitt eige ansvar. Når du krasjar bilen din må du ordne med å få vraket taua. Slik er òg lova på sjøen, forklarar Havstad.

Med andre ord såg det før helga ut for at havaristane måtte slite med å få båten av skjeret åleine. Og fedjingane skulle ha utsikt til ein forlist båt under den årlege fiskefestivalen, sommarens høgdepunkt på øya. Slik vart det derimot ikkje.

Dykkeselskapet IMC Diving reiste fredag kveld ut for å pumpe den havarerte båten tom for vatn. Dei var dei einaste med store nok pumper til jobben.

— Han tok inn mykje vatn og heila rekkja låg ned i sjøen. Samstundes flødde det. Det tok tre timar, men pumpene tok godt unna. Så fekk vi losbåten til å trekkje han av grunna, medan eg skubba med ein mobbåt bak, fortel Knut Hennø i IMC Diving.

No ligg båten til kai på Fedje. Båten held tett, men brann og vatn om bord har sett sine spor. To maskinistar frå Fedje er for augneblinken om bord i båten for å sjå om dei kan få maskina til å gå att, fortel Havstad.

Gjermund Havstad driv Støperiet, kunstfabrikken på Fedje og husa fleire av havaristene i dagane etter grunnstøtinga.