— Det har vært en test av vilje, tålmodighet og utholdenhet, sier Arild Nodland. - Men nå er vi der, legger han til.

Nodland er gründer i sikkerhetsbransjen. For tre år siden kom han hjem til Bergen etter over ti års tjeneste i verdens urolige hjørner. På oppdrag for EU og FN i eks-Jugoslavia, i Øst-Timor og Afghanistan.

Tiden var moden for å realisere drømmen om eget virksomhet. Drømmen som hadde vokst sammen med bankkontoen. Nodland skulle bli sin egen sjef.

Sammen med ungdomskompis Odin Hjellestad, også han med erfaring fra FN-tjeneste, etablerte han selskapet Bergen Risk Solutions AS i januar 2007.

I tre år har de to jobbet dag og natt og overlevd på sparepenger og utrettelig optimisme. Etter første året ansatte de Ingrid Mellingen, som hadde bakgrunn fra britisk sikkerhetsbransje. Hun ønsket å flytte til Bergen, og fikk tips fra kolleger om karene på Fantoft.

— Du vet beste måten å skaffe seg en liten formue på? spør Nodland med et ertende smil.

— Begynne med en stor formue, legger han til.

Endelig fast lønn 2009 har vært et vendepunkt. For første gang på flere år har de to gründerne kunnet heve fast lønn. Omsetningen når nesten fire millioner kroner.

I kontorbygget øverst i Fantoftveien er det ganske juletomt og stille. Senioranalytiker Mellingen har tatt ferie i Skottland, inne på et av kontorene sitter rådgiver Hjellestad og studerer de nyeste rapportene om pirater. På veggene henger kart med sjørøverangrep inntegnet.

Ideen bak Bergen Risk Solutions var å levere risikovurderinger og råd til bedrifter som skal operere i urolige land. På kundelisten sto ganske tidlig Den Norske Krigsforsikring for Skib (Krigen) og Rederiforbundet. Sistnevnte sender analysene fra Fantoft ut til sine medlemsbedrifter.

Risikerer å bli skutt Etter hvert ble det mange henvendelser fra ulike rederier som ønsket råd og hjelp mot piratvirksomhet. BRS ble eksperter på piratene som herjer de syv hav.

Det er nemlig ikke bare langs Afrikas Horn at sivile skip risikerer å bli bordet av bevæpnede røvere. I år har det vært 300 rapporterte piratangrep bare utenfor Somalia.

Vest-Afrika ligger ikke så langt etter. I fjor var det totalt 80 hendelser. Hovedtyngden utenfor Nigeria.

— Utenfor Øst-Afrika handler det om kidnapping og løsepenger, mens piratene i Vest-Afrika er ute på ranstokt. Risikoen for å bli skutt eller banket opp er langt høyere der, sier Odin Hjellestad, som er Nigeria-eksperten av de to.

Også i Singaporestredet og Sør-Kina-havet risikerer skipsfarten sjørøvere.

Samarbeid For et år siden kom ideen om å skape et digitalt kart over all piratvirksomheten. Kartet er laget i samarbeid med Jeppesen Marine, som er Boeings sjøkartdivisjon.

Innovasjon Norge har støttet økonomisk. Der har seniorrådgiver Anne Øvrebø tro på sjørøverkartet. Hun påpeker at Bergen Risk Solutions er en kunnskapsbedrift som på kort tid har fått internasjonal anerkjennelse.

— Ved å knytte piratinformasjon til allerede eksisterende sjøkart, sikrer BRS seg distribusjon, samtidig som nytteverdien av kartene øker, uttaler hun.

Kartene blir oppdatert fem dager i uken og kan overføres elektronisk til skipene og kontorene deres på land.

Opplysningene er hentet fra flere kilder, blant annet IMB Piracy Reporting Centre i Kuala Lumpur og UK Maritime Trade Operations i Dubai, som er primærkontakten for sivil skipsfart i Adenbukta.

— EU har gående en stor militæroperasjon for å beskytte skipsfarten utenfor Somalia, der også norsk marine deltar. Virker ikke dette?

Trekker unna - Jo, det virker, på den måten at sjørøverne ikke lykkes med å gjennomføre kidnappinger. Men angrepene fortsetter, sier Nodland og peker på dataskjermen.

Dødninghodene ligger tett i tett langs den militært beskyttede hovedleien gjennom Adenbukta.

Så utvider han skjermbildet og viser hva som er i ferd med å skje:

— Og vi ser at sjørøverne trekker stadig lenger ut og sør i Indiahavet. Et av de siste angrepene kom like vest for Maldivene.

— Hvordan klarer dere daglig oppdatering med bare tre mennesker?

— Fem dager i uken klarer vi. Hvis etterspørselen blir stor nok, vil vi etablere et kontor i Singapore, som kan ta seg av oppdateringen mens Europa sover, så overtar vi her på Fantoft. Da snakker vi om piratovervåking døgnet rundt, uken rundt.

FARLIGE FARVANN: Dødningehodene på kartet viser rapporterte piratangrep utenfor Afrikas Horn de siste 12 ukene. Fargen angir type angrep. Knyttet til hvert symbol er en detaljert beskrivelse av hendelsen og zoomer du inn, lar kartet seg seile etter.
FLERE FARLIGE FARVANN: Også utenfor Vest-Afrika er det farlig å seile. Dødninghodene markerer piratangrep siste 12 uker.
KLOKKEN DER UTE: På Fantoft gjelder det å vite hva klokken er i Indonesia, i Indiske hav (IO), i Somalia og Nigeria. Foreløpig får det holde med hjemmelagede skilt under klokkene. Foto: Rune Berentsen