— Knapt noe sted i landet har det skjedd så dramatiske og tragiske forandringer i en sjøørretbestand som i Granvinelva, sier fiskeforvalteren ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland til Bergens Tidende.

— For noen år siden ble det fisket mer enn 4,5 tonn sjøørret på en sesong i denne elven. I forfjor ble det fisket 72 kilo. En så stor nedgang i fangstvolumet finnes det knapt maken til i noen laks- og sjøørretelv i Norge, sier Kambestad.

Drastisk reduksjon

Statistikken forteller med all tydelighet at noe alvorlig har skjedd i elven. I 1969 ble det fanget 2363 kilo sjøørret der. Toppåret var i 1974, da det ble tatt 4538 kilo. I 1994 begynte det for alvor å gå nedover. Dette året ble det fanget 469 kilo, deretter 257, 327, 219, 161, 190, 174, 72 og altså i fjor 130 kilo.

Ikke bærekraftig

— Nedgangen i fiskemengden ble dramatisk i 1990-årene. Lakselusproblemet var stigende i 1990-årene og på det høyeste i 1996. Det er etter hvert allmenn enighet om at lakseoppdretterne har vært nokså flinke til å redusere antall lus pr. fisk i anleggene sine. Men det er rett og slett for mye lakseoppdrett i denne regionen. Selv om hvert enkelt anlegg ikke har så mye lus som før, er summen av lus likevel høy fordi det er så store laksemengder i oppdrettsanleggene. I tillegg er det selvsagt rømt oppdrettslaks også i Hardangerfjorden. Disse fiskene blir ikke behandlet mot lakselus slik fisken i anleggene blir. I sum blir det altfor mye lakselus i fjordsystemet, sier Kambestad.

Alt elve- og sjøfiske etter laks i Hardanger ble stoppet i 1997 fordi bestandene var truet av utryddelse. Og nå er altså også sjøørretbestanden i Granvinelva i fare. For tiden står det mye sjøørretsmolt i elveosen i Granvin. De skulle egentlig nå ha gått ut i fjorden for å vokse seg store. Men de blir værende i brakkvannsonen i Granvin for å kvitte seg med lakselus. Fremtiden er altså dyster for det som en gang var et eventyrlig sjøørretfiske, sier Kambestad.

Tidligere leder for Granvin Fiskarlag, Sven-Helge Pedersen, er også oppgitt over det som holder på med å skje.

- Har gitt opp

— Det er så trasig det vi har opplevd at jeg har gitt opp å fiske etter sjøørret i elven vår, sier han til Bergens Tidende.

Pedersen mener det største problemet er rømt oppdrettslaks. Han utfordrer myndighetene ved fiskeforvalter Atle Kambestad om at fiskarlaget må få lov å starte klekkeriet igjen slik at det kan settes ut mer yngel i Granvinelva for få opp igjen bestanden av sjøørret.

Til dette svarer Kambestad at fylkesmannen ikke har nektet fiskarlaget å starte smoltproduksjon igjen. Men han legger til at det er ute i fjorden problemet ligger og bare tiltak der kan løse problemet.