Det var i januar at sjøoffiseren i 20-årene ble tatt i Masfjordtunnelen. Han var da oppe i 142 kilometer i timen i 80-sonen.

Mannen møtte nylig i retten og ga en uforbeholden tilståelse. Det hjalp lite, mannen må likevel sone i fengsel. Retten fant ikke grunn til å gi ham samfunnsstraff eller betinget fengsel.

21 dagers fengsel

Dommeren fant at 21 dagers fengsel er passende straff. Offiseren i Sjøforsvaret får ikke kjøre bil de neste 17 månedene. Når han skal begynne å kjøre igjen, må ha kjøre opp på ny.

«På bakgrunn av sakens alvorlighet finner ikke retten grunnlag for å idømme en annen straffart, selv om virkningen av en ubetinget reaksjon kan bli hard for siktede med hensyn til hans arbeidsforhold i Sjøforsvaret», skriver dommer Marita Dolores Leiva Mellingen.

Skjerpende

Straffeskjerpende i dommen er allmennpreventive hensyn.

«Siktede har holdt en meget høy hastighet, selv om det ikke foreligger opplysninger om konkrete faresituasjoner utover den fare kjøring i slik hastighet i seg selv innebærer», står det i dommen.