Åge Fred Pedersen (65) begynte sin yrkeskarriere som sjømann. Faren var sjømann, og det var planen til unge Pedersen også.

Pedersen er én av 15 dommere som vil svare om sin yrkesbakgrunn. Les mer her

– Jeg jobbet i maskinen. Etter fire år gikk jeg på land for å gå på en teknisk skole i Sverige, sier dommeren.

Pedersen ble maskiningeniør og fant ut at han trivdes best på land. I 1969 ble han ansatt som konstruktør av utstyr til båter. Senere jobbet han som salgsingeniør hos Bergen Mekaniske Verksted i flere år. Men da han nærmet seg førti, ble et byggelag der han satt som styremedlem saksøkt.

– Vi hadde et selvbyggerlag, og var uheldig med entreprenørene. Vi kom i en diskusjon om tilleggsbetaling. Det endte med at de saksøkte oss, forteller han.

Ble interessert i jus

Under forberedelsene til rettssaken fattet han for alvor interesse for jus. Da han var 41 år tok han beslutningen om å begynne å studere igjen.

– Det var mye reising i jobben hos BMV. Det var ikke alltid lett å kombinere med familielivet. Jeg tok jussen på fire år ved siden av full jobb. Det har jeg aldri angret på. Jeg trives svært godt i jobben som dommer. Vi får innblikk i sider av samfunnet som vi ellers aldri hadde fått. Dersom jeg skulle til sjøs igjen, måtte det vært på cruise, sier han.

Her er bakgrunnen til dommerne i tinghuset: Bergen tingrett | Nordhordland tingrett | Gulating lagmannsrett

Pedersen er sikker på at bakgrunnen hans er nyttig i dommerarbeidet.

– All praktisk erfaring er en fordel når man er dommer. Den tekniske utdannelsen min har vært nyttig flere ganger, blant annet i byggesaker.

– Jeg har møtt nyutdannete jurister som kan jussen veldig godt, men som ikke alltid evner å sette seg tilstrekkelig inn i de faktiske forhold. Det krever en viss erfaring, sier han.

— Skuffende

Åge Fred Pedersen er en av de 15 som valgte å svare på undersøkelsen om dommernes yrkesbakgrunn.

– Det er skuffende at så få har svart. Jeg synes det er bra at hele yrkesbakgrunnen til dommerne gjøres offentlig, sier Pedersen.

Bør dommernes yrkeserfaring være offentlig? Si din mening her

Førstelagmann Rune Fjeld i Gulating lagmannsrett begrunnet den manglende deltakelsen fra tinghuset med at dommerne fryktet at personfokuserte saker kunne true deres sikkerhet.

– Jeg kan ikke se at sikkerhetshensynet er en begrunnelse for ikke å svare på spørsmål om yrkesbakgrunn. Dessuten opplever ikke jeg at vi lever i en hverdag med trusler. Her er det idylliske Kardemommeby-tilstander i forhold til andre land, sier Pedersen.

Her er bakgrunnen til dommerne i tinghuset: Bergen tingrett | Nordhordland tingrett | Gulating lagmannsrett

ANNERLEDESDOMMEREN: Tingrettsdommer Åge Fred Pedersens yrkesbakgrunn skiller seg noe fra kollegenes.
Silje Katrine Robinson