82 prosent av norske studenter har i løpet av det siste året opplevd smerter i rygg, nakke og hode. Hver femte kvinnelige student sliter med alvorlige psykiske plager.

Det kommer fram i rapporten «Helse og trivsel blant studenter ved Universitetet i Oslo» som blir offentliggjort fredag.

– I utgangspunktet blir studenter betraktet som friske, men undersøkelsen vår viser at arbeid med helse, miljø og sikkerhet er noe utdanningsstedene må jobbe mer med, sier overlege Cecilie Daae, som leder Studenthelsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo, til VG.

20 prosent av de spurte i undersøkelsen vurderer sin egen helse som dårlig, og en av fire av disse mener det er studiene som har skylden. På den positive siden kan nevnes at bare én av ti studenter røyker daglig og at 80 prosent trener mer enn en gang i uken. (