Desse sjokkerande opplysningane kom fram på formannskapet i dag då Arena Norge presenterte konsekvensane av statsbudsjettet og nye tiltak, melder Kystradioen.

Ordførar Albrigt Sangolt seier til Kystradioen at han er sjokkert over desse tala. Han vedgår at administrasjonen ikkje har hatt tilstrekkeleg oversyn over den økonomiske situasjonen.

Han ser det som umogleg å tetta igjen gapet mellom inntekter og utgifter på 22 millionar kroner alleire neste år.