— Hvis det er tilfelle at folk har drevet svart butikk på Torget er det ille. Det tar jeg sterk avstand fra, sier blomsterselger Arne Lyngbø.

— Jeg har tidligere hevdet at dette ikke foregår på Torget, så jeg føler meg forferdelig brukt hvis noen med vilje har lurt oss. Jeg blir rett og slett veldig lei meg, sier Lyngbø.

Han deler skuffelsen med kollega Kjersti Åkesson.

— På Torget skal man jo være med i et fellesskap, og jeg blir oppgitt når enkelte ødelegger for alle. Det går ut over helhetsinntrykket på Torget, mener Åkesson.

- Ødelegger konkurransen

Arnfinn Djukastein, formann i Torghandlerforeningen synes det er synd at Torget på nytt har kommet i negativt lys.

— De fleste driver redelig og seriøst, men så er det dessverre noen som tydeligvis ikke retter seg etter myndighetenes krav, sier Djukastein.

Han er overrasket over omfanget, men glad for at de som jukser nå blir tatt.

— Alle skal kunne drive på like vilkår, men når noen unndrar seg moms er det helt klart en konkurransevridning, mener han.

Selv om hver enkelt torghandler har ansvaret for å drive redelig, hadde Djukastein forventet bedre interne rutiner.

Krever opprydning

— Jeg forstår det ikke. Jeg skjønner ikke hvem de seks som har drevet svart kan være, svarer Lise Wergeland Strømmen, daglig leder for Torget i Bergen AS.

Hun sier de har rutiner for at alle må levere kemnerattest for å få lov å stå på Torget. Hun sier seg svært overrasket over de nedslående resultatene fra kontrollen, men likevel glad for at den fant sted.

— Vi må få vekk stempelet med at det skjer så mye rart nede på Torget, at penger går rett i lommen. Det kan vi ikke leve med, sier Wergeland Strømmen. Og fastholder at kontrollrutinene er gode nok.

Byråd Henning Warloe er ikke imponert over resultatene.

— Vi forutsetter at administrasjonen og styret i Torget AS har kontroll på de kravene som stilles til leietakerne. Her tyder det på at oppfølgingen ikke har vært god nok. Dette må absolutt strammes inn, sier Warloe, som vil sørge for å ta saken opp med styret i Torget AS i et snarlig møte.