• Vi visste det var ille, men ikke så ille som dette, sier Kjersti Toppe (Sp).

Hun er overrasket og sjokkert over Helsetilsynets rapport.

— Dette er svært alvorlig. Resultatene er nedslående og bekrefter med all mulig styrke at behovet er akutt for en skikkelig gjennomgang og et løft på dette området, sier hun.

- For slappe

Toppe vil allerede i januar ta saken opp i form av en interpellasjon i bystyret.

— Informasjonen som nå foreligger må vi bruke til å få laget en konkret handlings- og fremdriftsplan for hvordan vi kan bedre forholdene. Vi må ha en grundig politisk debatt på dette. Det har vi egentlig ikke hatt. Vi kan ikke akseptere at vi utsetter barna våre for et uakseptabelt arbeidsmiljø, sier Toppe.

Vil ha eget kontrollorgan

Hun finner også grunn til å etterspørre et enhetlig kontrollorgan som kan holde oppsyn med hvordan det egentlig står til med arbeidsmiljøet i skolen.

— I dag har vi mange ulike instanser som er inne i bildet, fra den kommunale helsevernetaten via Fylkesmannen og Helsetilsynet ved Fylkeslegen. På den måten blir informasjonen sprikende og ansvarsforholdene uoversiktlige og uklare. Slik kan vi ikke ha det. Vi trenger å forholde oss til et enklere og mer tydelig system som kan holde kontinuerlig oversikt, ta imot meldinger når noe er galt og holde politikerne oppdatert på situasjonen, slik at vi kan prioritere å sette av midler der de trenges mest, sier Toppe.

Krever statusrapport

SV krever at byråd for oppvekst legger frem en statusrapport over behovene for vedlikehold og rehabilitering ved skolene i Bergen kommune, med oversikt over den enkelte skole, inkludert kostnadsoverslag og finansieringsplan for opprustning.

— Det de etterspør står i skolebruksplanen som bystyret har vedtatt, sier Thomas Moltu.