— Jeg vil ha meg frabedt at mitt navn selges fra lege til lege. Når jeg heller aldri har brukt fastlegen, blir jeg så sint at jeg nesten flyr i flint! sier Eli Berntsen på Flaktveit i Åsane.

Hun er en av pasientene som «fulgte med» praksisen som ble solgt for 600.000 kroner fra Jack Schjelderup til Aud Marie Hoel. Bergens Tidende møter flere pasienter på venteværelset til Flaktveit legesenter på Ulvedalen Torg i Åsane.

— Jeg hadde aldri funnet meg i å bli «solgt» til en annen lege. Jeg forlanger å velge legen min selv, sier Wenche Halvorsen (37). Wenche sier det må være et tillitsforhold mellom pasient og lege.

«Menneskehandel»

— Jeg trodde menneskehandel var forbudt i Norge? skyter en annen kvinnelig pasient på venteværelset inn. Hun ønsker ikke å stå frem med navn i avisen.

Eli Berntsen mener ordningen bør stanses hvis resultatet blir som i hennes tilfelle.

— Fastlegeordningen blir i realiteten en vits hvis legene kan «selge og kjøpe pasienter» seg imellom, sier hun.

— Jeg har aldri tenkt på pasientene mine som en vare, sier Jack Schjelderup.

Han drev legepraksisen i 14 år med faste pasienter, og sier han av hensyn til seg selv og familien ønsket å redusere arbeidspresset.

Inventar og utstyr

— At budrunden mellom to leger resulterte i en høyere pris, kan ikke jeg lastes for, mener Schjelderup.

Han understreker at det ikke bare er pasientlisten som er solgt. Prisen inkluderer også inventar, utstyr og materiell i legepraksisen.

— Dessuten regnes salgssummen som skattbar inntekt, og ikke netto fortjeneste, sier han. Praksisen hadde vært utlyst for salg to ganger før innføringen av fastlegeordningen. Prisantydningen var 300.000 kroner ved første gangs utlysing. At budrunden etter tredje gangs utlysing resulterte i en høyere pris, er trolig en konsekvens av fastlegeordningen.