— En sjokkerende avgjørelse, sier Sæveruds advokat, Janneche C. Lindtner.

Hun varsler at sønnen til komponisten Harald Sæverud vil påkjære kjennelsen i Bergen Skjønnsrett til overskjønnsretten.

— Dette dreier seg ikke bare om Sveinung Sæveruds interesser, men det norske folks interesser. Siljustøl er et nasjonalt museum, sier advokaten.

- Bagatellmessig inngrep

I sommer slo Gulating lagmannsrett fast at Fana golfklubb hadde rett til å anlegge stien tvers over Siljustøl. Nå har kommunen fått medhold i at Sæverud ikke har rett på erstatning.

Ifølge retten er inngrepet som er gjort «ytterst lite» og «bagatellmessig». Stiene rokker ikke ved Siljustøls sjarm eller egenart, mener retten, ledet av dommer Johan Giertsen.

Lindtner prosederte i Skjønnsretten på at Hordaland fylkeskommune gjorde en grov saksbehandlingsfeil da den i 2002 ga dispensasjon fra fredningsvedtaket, noe som gjorde det mulig å bygge to stier over eiendommen. Årsaken var at Siljustøl ennå ikke var fredet på dette tidspunktet.

Skjønnsretten avviser at dette hadde noen betydning, og peker på at et fredningsforslag allerede i 1997 la bånd på eiendommen.

— Vi er selvsagt fornøyd med å få medhold i skjønnsretten, sier kommuneadvokat Helge Strand til BT.

Kampvillig Sæverud

Avdelingsdirektør Unni Grønn hos Riksantikvaren vitnet til fordel for Sæverud. Hun sa at tillatelsen til å bygge stiene aldri skulle vært gitt, fordi den stred mot formålet med fredning. Denne uttalelsen avfeier retten, fordi Riksantikvaren var informert om tillatelsen i 2002, uten å reagere.

— Enten må vi eller Riksantikvaren gå videre med dette. Sveinung Sæverud er kampvillig, sier Lindtner.

Selv om hennes klient ikke får erstatning, pålegger retten Bergen kommune å betale Sæveruds saksomkostninger på 100.000 kroner. Dette er vanlig i ekspropriasjonssaker.