John Lindebotten

Karen R. Tjernshaugen

— Jeg er sjokkert over holdningene som kommer til syne i den norske debatten om å kriminalisere kjøp av sex.

Det er den svenske juristen Jenny Westerstrand som sier dette til Bergens Tidende. Kjøp av sex har vært forbudt i Sverige siden 1999.

Westerstrand er doktorand i folkerett ved Universitetet i Uppsala. Denne helgen har hun deltatt på Hordaland SVs kvinnekonferanse i Os sammen med bl.a. Eva Lundgren, som er professor i sosiologi ved samme universitet.

Regjeringen vurderer lov

Et av temaene på kvinnekonferansen dreide seg om hvorvidt det skal være kriminelt å kjøpe sex av prostituerte. I Norge er det så langt bare Rød Valgallianse og Kristelig Folkeparti som har programfestet kriminalisering av kjøp av sex. Sosialistisk Venstreparti er delt i dette spørsmålet. Regjeringen har for tiden saken oppe til vurdering, etter at en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet i oktober leverte en rapport om erfaringen med kriminalisering i Sverige og avkriminalisering i Nederland.

Sex-salg under jorden

Gruppen gir ikke noe klart råd om hva som bør gjøres i Norge, men peker blant annet på at loven har hatt uønskete virkninger som at kunder ikke ønsker å stå frem som vitner for å avsløre tvang, vold og menneskehandel.

— Jeg opplever det som merkelig at begrunnelsene mot å kriminalisere kjøp av sex er de samme som dem som ble brukt i debatten i Sverige før loven ble vedtatt. Det gikk på at kriminalisering kunne være farlig for kvinnene ved at virksomheten gikk under jorden, og at prostitusjon på den måten ble enda vanskeligere å kontrollere. Dessuten ville de likevel ikke nytte å bekjempe prostitusjon, ble det hevdet.

Færre gateprostituerte

— Men etter fem år med loven i kraft vet vi at prostitusjonen i Sverige har gått kraftig tilbake, og det samme har omfanget av vold mot kvinner, sier Jenny Westerstrand.

— Når vi fremfører dette i Norge, opplever vi at fakta blir forvrengt eller ignorert. Men mens det 1500-1700 prostituerte i Oslo, er det nå «bare» ca. 500 i Stockholm. I Oslo florerer handelen med kvinner fra Øst-Europa, mens den slags virksomhet har dårlige kår i Sverige nettopp på grunn av at det er straffbart å kjøpe sex.

Kvinnene er de svake

— Hvem er det som kriminaliseres i Sverige. Er det både mennene som kjøper sex og kvinnene som selger?

— Det er kjøp av sex som er kriminelt. Salg av sex er lovlig.

— Er ikke det litt ulogisk?

— Kanskje, men i Sverige har man valgt å ikke legge stein til byrden for kvinnene, som er den svake gruppen i denne virksomheten. Svært ofte er det slik at kvinnene ikke kan velge fritt. Derfor setter loven fokus på mennene.

PÅ KVINNEKONFERANSE: Forskerne Forskerne Eva Lundgren og Jenny Westerstrand fra universitetet i Uppsala deltok på Hordaland SVs kvinnekonferanse på Os. <p/>ØRJAN DEISZ (foto)
PÅ KVINNEKONFERANSE: Forskerne Forskerne Eva Lundgren og Jenny Westerstrand fra universitetet i Uppsala deltok på Hordaland SVs kvinnekonferanse på Os. <p/>ØRJAN DEISZ (foto)