— Dette er svært alvorlig. For spørsmålet om hvor nevrokirurgien skal plasseres handler ikke om politikk, men om helsefag. Jeg synes det er oppsiktsvekkende at man kjører en politisk lokaliseringskampanje på en sak som dreier seg om å få i stand det beste helsetilbudet til flest mulig, sier Mæland.

Må bøye seg

— Jeg hadde virkelig trodd at når en ekspertgruppe gir så klare anbefalinger som i dette tilfellet, anbefalinger som styret i Helse Vest gir sin tilslutning til og retter seg etter, så bør også politikerne i Stavanger innse realitetene og bøye seg for det.

— Jeg ble overgitt over å se at krefter i Stavanger ikke har tenkt å gi seg, men lar lokalpolitiske hensyn gå foran medisinske vurderinger. Et så vanskelig og viktig kompetansefelt kan ikke fragmenteres. Her er det snakk om å se helheten i tilbudet og hva som er best for landsdelens innbyggere, ikke om snevre lokale kjepphester, mener Mæland.

Gir seg ikke

Fylkespolitikere i Rogaland og kommunepolitikere i Stavanger har sagt klart fra at de ikke aksepterer avgjørelsen om et svekket nevrokirurgisk tilbud i Stavanger-regionen. De har bedt om et møte med helseminister Sylvia Brustad i den hensikt å få omgjort onsdagens styrevedtak i Helse Vest. Vedtaket går ut på at den avanserte hjernekirurgien blir samlet i Bergen, mens tilbudet i Stavanger skal trappes ned.