Den drevne aktoren mener advokat Odd Drevland har opptrådt direkte uanstendig.— Jeg synes det er ganske freidig at man etter to fellende dommer går ut og kritiserer lagmannens rettsbelæring, og lagretten for at den ikke tok seg bedre tid, sier Walter Wangberg.Juryen brukte mellom 40 og 45 minutter på å komme frem til at Truls Guttormsen er skyldig i drapet på Yngve Elvik. Både Drevland og Guttormsen mener det tyder på at juryen har brukt harelabb i sine vurderinger.- Tidsbruken kan tyde på lagretten ikke hadde noe å diskutere. Drevland og hans klient må heller ikke glemme at jurymedlemmene i seks uker har lyttet og gjort sine notater, sier Wangberg.«Frekt» med gjenopptakelseHan oppfatter det også som «ganske frekt» at advokat Drevland allerede nå snakker om gjenopptakelseskrav.- Men det overrasker meg ikke. I denne saken har motparten hatt en bevisst strategi i kynisk å prøve og utnytte media i sin favør. Det er et nytt spill for galleriet å snakke om gjenopptakelse, bare minutter etter at dommen er falt, påpeker førstestatsadvokat Walter Wangberg.- Jeg står ved kritikken mot både lagmannens rettsbelæring og juryens korte rådslagning, sier advokat Odd Drevland.ý I en så alvorlig straffesak er det uhørt å avsi kjennelse på så kort tid. Det har med anstendighet utad å gjøre. Når en person er tiltalt for overlagt drap, bør man vie tiltalte og skyldspørsmålet mer enn 40 minutter, fastslår Drevland.