Stian Skjerven (24) er nestformann for FpU i Sogn og Fjordane, og var fylkesformann frem til desember i fjor.

Skjerven har også en Facebook-side der han med jevne mellomrom kommenterer egne opplevelser og aktuelle nyhetssaker.

Flere av innleggene hans går langt i beskrivelsen av vold og ekstreme tiltak mot utlendinger. Og muslimer får gjennomgå.

«Råtnaste endetarm»

Her er noen eksempler fra Skjervens Facebook-side:

Kommentar til NRK-sak om dom mot litauiske innbruddstyver (desember i fjor):

«få dei opp mot veggen, kort prosess, også så billig.»

Videre, etter at en annen person har trukket kommentaren enda lenger, svarer Skjerven:

«e da lov å sei gasskammer elle sende da feil signal? :P»

Om egen opplevelse med utenlandsk lastebilsjåfør (januar i år):

«Holdt på å køyre ein utenlandsk lastebilsjafør spint ihjel, stoppa midt i veien og gikk ut døra imens eg kjørte forbi. Skulle pina deg vore sett i gapestokken til spott og spe, østblokk pakk!»

Om enda en opplevelse med utenlandsk lastebilsjåfør (januar i år):

«stressa meg ihjel for å nå ei ferje, gjett korleis del av europa lastebilen fra førkrigstida som presterte å få motorstopp midt i tunellen som medførte trafikk kork i ei 80 sone, ute står ein østblokk apekatt på 120 og skrur som ein gal imens eg mista ferja mi ! Eit tut, ein langfinger og eit fuck you ut ruta i sakte fart ha sjelden føltes meir passande. Send dei med første klasebombe heimatt!».

Og videre, om samme sak:

«Ke faen slags gods e da me på død å liv, med andre trafikanta sitt liv på spel ska ha frakta fra europas desidert råtnaste endetarm ? Ikkje spør meg.»

I diskusjon om konspirasjonsteorier rundt 11. september-terroren (mars i år):

«jævla muslimsk pakk som trua friheten vår.»

Videre i samme diskusjon, etter at en har kommentert at «Hadde det ikkje vore for dette "pakket", ville Oslo sett ut som ei steinrøys», svarer Skjerven:

«Berre vent te du blir gang rape på omgang av 7 middelaldrande muslima, med koranen lydbok i bakgrunnen! (...) :D»

I kommentar til Youtube-klipp om sharia og avkutting av hender (16. mars i år):

«Eit under at vi sleppe sånt muslimpakk inn i landet vårt.»

Om utenlandsk mann i Sogndal som er arrestert for å ha fulgt etter og vært innpåsliten mot jenter (oktober i fjor):

«Det er mykje ein kan gjere mot sånne problem, det mest effektive virkemiddelet blir målt i kaliber.»

«Forkastelig»

Fylkesleder i Sogn og Fjordane Frp, Frank Willy Djuvik, reagerer kraftig da bt.no leser opp fra Skjervens Facebook-kommentarer:

— Dette er jo helt forkastelig. Skjerven er fortsatt tillitsvalgt i FpU, selv om han ikke er fylkesformann. Og de etiske retningslinjene våre omfatter også kjøreregler for hvordan vi fremstår på fritiden - inkludert sosiale medier. Dette er jo regler som er blitt mye omtalt den siste tiden, sier Djuvik, med klar referanse til Birkedal-saken.

— Man må få ha de meningene man vil. Men man skal omtale folk og situasjoner på en skikkelig måte, ikke drive med karakteristikker på en ufin måte. Ytringer må være i sømmelige og seriøse former, sier Djuvik.

Djuvik sier at essensen i kjørereglene er å fremstå på en skikkelig måte når man representerer partiet.

— Og det gjør Skjerven uten tvil når han er nestleder. Dette vil jeg ta opp med både Skjerven og lederen i Fpu for å få en slutt på, sier Djuvik.

På Frps fylkeslags hjemmesiden står det henvisninger til tillits- og folkevalgte som kan følges via sosiale medier. På den siden sto det fredag også vist til Skjervens Facebook-side.

— Men den henvisningen blir slettet nå, sier Djuvik - og gjør det mens han prater med bt.no.

Kan bli aktivt utmeldt

Djuvik sier man må få mene det man vil politisk. Men:

— Vedtektene er at man ikke skal svekke partiets offentlige omdømme, eller omdømmet til tillitsvalgte eller folkevalgte representanter for partiet. I dette tilfellet er det snakk om en åpen Facebook-profil, og dermed er ytringer der en offentlig handling. Konsekvensen ved brudd på vedtektene er aktiv utmeldelse, det vil si at grunnlaget for medlemsskap i partiet forsvinner. Det kan fylkesstyret vedta, noe som er en kortere prosess enn eksklusjon. I åpenbare tilfeller er det en ganske grei sak, sier Djuvik.

- Tror du dette blir en sak for fylkesstyret?

— Det blir det garantert. Men vi må gå gjennom og vurdere hvor grove kommentarene på Facebook er, før vi konkluderer med hvordan vi skal reagere. I ytterste konsekvens kan det bli snakk om aktiv utmeldelse.

- Så Skjervens kommentarer på Facebook kan ikke bortforklares med at det er en privat arena?

— Nei, det er vi veldig tydelige på så lenge man innhar tillitsverv i partiet. Skjerven har også vært med på et arrangement med foredrag om sosiale medier. Der ble nettopp farene ved de sosiale mediene omtalt, sier Djuvik.

- På hviken måte?

— Det ble vist til eksempler som gikk over streken, og påpekt at slike ytringer plutselig kan være spredd over hele landet, og over avisenes forsider.

Behandles intern

  • Det som står på Facebook-profilen til nestlederen i Sogn og Fjordane FpU er ikke forenelig med FpU sitt syn, eller hvordan vi ønsker at våre medlemmar skal fremstå, sier fylkesformann Stig Ove Ølmheim i SF FpU.

— Når man representerer organisasjonen plikter mann å oppføre seg på en måte som kan assosieres til våre verdier.

Saken vil bli behandlet internt, og Ølmheim vil ikke kommentere den prosessen før den er sluttbehandlet.

- Ikke tillitsverv

Skjerven (bildet) selv synes ikke dette er noen stor sak, og mener han ikke kan sies å ha noe tillitsverv eller maktstilling i FpU lenger.

— Jeg har ikke ytret noe om vold, og jeg er ikke spesielt rasistisk. Mine holdninger og kommentarer handler ikke om rase eller hudfarge, men er reaksjoner på at folk kan komme til Norge og oppføre seg tilsynelatende som de vil, sier Skjerven.

- Men når du skriver «få dei opp mot veggen, kort prosess», så kan det fort oppfattes å være litt voldelig?

— Men var ikke det rettet mot terroristorganisasjoner, spør Skjerven.

- I eksempelet vi nevner er det snakk om litauiske innbruddstyver.

— Det høres ikke bra ut i det hele tatt, det skal jeg innrømme. Jeg mener selvfølgelig ikke at innbruddstyver skal henrettes, sier Skjerven.

- Du kommer også med en del ufine karakteristikker, blant annet mot utenlandske sjåfører og muslimer?

— Når jeg gjentatte ganger har stått flere timer i kø fordi sjåfører har kjørt uten piggdekk på vinteren i Norge, da blir jeg irritert og kjeder meg. Da blir jeg gjerne forbanna og melder på Facebook. Men det handler ikke om utenlandske sjåfører generelt, mer at de kommer fra fattige land og kjører uten pigger på noen av de verste veiene i Europa. Og generelt er jeg for en strengere innvandringspolitikk, blant annet at de som kommer hit skal ikke få ytre radikal islam, sier Skjerven.

«Ikke unormale ting å skrive»

- I hvilker grad føler du ansvar for å holde Facebook-kommentarene dine på et saklig nivå?

— Da jeg var formann slengte jeg ikke ut sånne kommentarer i det hele tatt, sier Skjerven.

- I oktober i fjor, da du fortsatt var fylkesformann i ungdomslaget, kommenterte du en sak om arrestasjon av en utenlandsk mann med at «det er mykje ein kan gjere mot sånne problem, det mest effektive virkemiddelet blir målt i kaliber»?

— Ja, det har du rett i. Men det er ikke noe politisk som hindrer meg i å skrive sånne ting. Dette er ikke unormale ting å skrive. Jeg vil selvfølgelig ikke skyte dem, og jeg hadde reagert likt om det var en nordmann som drev og fulgte etter unge jenter. Det er en normal reaksjon at sånne folk vil vi ikke ha i samfunnet. Men det har ikke noe med nasjonalitet eller hudfarge å gjøre. I hvert fall ikke hudfarge. Det har med kultur å gjøre.

- Oppfatter du ikke at du har et tillitsverv eller en maktstilling når du er nestformann i et fylkeslag?

— Jeg vet ikke helt hva jeg skal si ... Men jeg oppfatter ikke at mine holdninger på Facebook representerer partiet. Eventuelle holdninger jeg gir uttrykk for er private, dette er ikke politiske holdninger eller partiholdninger, sier Skjerven.