Tirsdag denne uken ble 65-åringen fra Stord klargjort for operasjon på Haukeland Universitetssykehus. Tidlig onsdag morgen skulle han opereres for prostatakreft.

På vei til sykehotellet kom beskjeden. Operasjonen er utsatt på ubestemt tid. Årsaken er halvert operasjonskapasitet.

— Jeg ble sjokkert og forbannet. Jeg hadde sett frem til å få operasjonen unnagjort, sier kreftpasienten, som ikke orker å stå frem med navn i BT.

— Belastningen er tøff nok som den er.

Nå er han i full sving med å undersøke mulighetene for å bli operert i det private helsevesenet.— For å unngå å få en slik beskjed en gang til er jeg villig til å betale inntil 100.000 kroner av egen lomme, sier han.

Flere hundre utsettelser

På grunn av mangel på operasjonssykepleiere må Haukeland utsettes flere hundre operasjoner i 2012. I løpet av de første fem månedene i år har 190 Haukeland-pasienter fått denne beskjeden, skrev BT i går.

Mange av disse er nå blitt operert, mens andre fortsatt står i kø. Det neste halvåret kan enda flere belage seg på lenger ventetid.

— Ytterligere 200 pasienter kan måtte vente lenger før de kommer til. Det kan også bli flere, dersom tilgangen på pasienter øker utover det normale i sommer. Pasienter uten ondartede lidelser kan få til dels lang ventetid, sier klinikkdirektør August Bakke ved kirurgisk klinikk.

— Men vi jobber hele tiden for at antallet skal minimaliseres.

- Veldig uheldig

Blant pasientene som må vente lenger er personer med prostatakreft og mage- og tarmkreft. Uakseptabelt, mener Kreftforeningen.

— Usikkerheten og den psykiske påkjenningen dette medfører er veldig uheldig for den det gjelder, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær.

— Det er overraskende og skuffende at dette skjer nokså nøyaktig ett år etter at statsminister Jens Stoltenberg sa kreftpasienter ikke skal vente mer enn 20 dager fra henvisning til behandlingen er satt i gang.

Hovedårsakene til mangelen på operasjonssykepleiere er naturlig avgang, sykdom og svangerskap. Opdalshei stusser over at naturlig avgang står på listen.

— At ansatte pensjonerer seg, vet man jo i god tid på forhånd. Da må man kunne planlegge slik at man har tilstrekkelig bemanning.

I verste fall

Vanligvis må en pasient med prostatakreft vente tre til fire måneder i snitt på operasjon. For pasienter med mage- og tarmkreft er ventetiden mellom fire til syv uker.

I verste fall må den siste gruppen nå vente ytterligere tre til fire uker og prostatapasientene noe lenger.

— Men dette er helt avhengig av hva vi klarer å stable på beina av ressurser, sier Bakke.

— Jeg er forferdelig lei meg for at dette går ut over pasientene. Det er også ille for personalet som skal fortelle pasientene at de ikke blir operert likevel, sier Bakke.

Ikke i samme båt

Verken Stavanger universitetssykehus eller St. Olavs Hospital er i samme situasjon som Haukeland, får BT opplyst.

Helse Bergen har innført stipendordning for sykepleiere som vil spesialisere seg. Høsten 2011 økte dessuten Helse Bergen inntaket til spesialistutdannelsen. De første 16 operasjonssykepleierne er ferdigutdannet ved nyttår. Først da starter et nytt kurs.

— Kanskje har vi bommet noe på frekvensen av opptak til utdannelsen. Ingen klokskap er bedre enn etterpåklokskap, sier Bakke.

Styreleder Ranveig Frøiland i Helse Bergen sier at sykehuset er kommet i en alvorlig og uholdbar situasjon. Styret blir løpende orientert om utfordringene.

— Dette jobbes med hele tiden, men det er ikke godt nok. Det må jobbes mer. Men vi må også huske på at økt aktivitet er med på å gjøre denne situasjonen verre, sier Frøiland.

Blir du påvirket av dette? Ta kontakt med journalist Ingvild Rugland.