— Vi har rehabilitert Telegrafbygget for 63 millioner kroner, og gitt byen et flott og særpreget sted. Takken fra kommunen er en økonomisk straff fordi vi har gjort jobben. Jeg er både sjokkert og forbannet, sier Knut Galtung Døsvig til Bergens Tidende.

Han viser at eiendomsskatten før rehabiliteringen var ferdig, var på kr. 166.439,-. Etter at bygget sto ferdig var beløpet steget til 720.468 kroner. Det betyr at kommunen har taksert bygget til 143,4 millioner kroner.

— Og dette skjer etter at Det nyttige Selskab har tildelt Telegrafbygget prisen for gode forretningsfasader for 2002. Bygget er blitt en pryd for byen, mener Døsvig.

— Istandsettelsen og rehabiliteringen av Telegrafbygget har kostet oss mer enn vi regnet med, og prosjektet gir oss derfor bare margimal avkastning. Nå sørger Bergen kommune for at den lille avkastningen som var tilbake nesten blir mer eller mindre spist opp. Kommunen rett og slett stakk av med denne lille marginen som var tilbake, sier Knut Galtung Døsvig.

Han spør seg om hvorfor næringslivet i det hele tatt gidder å foreta investeringer i Bergen med en så næringsfiendtlig politikk.

— Næringslivet skremmes jo fra å foreta investeringer i denne byen, sier Døsvig.

— Etter hva vi har gjort med Telegrafbygget forventet vi alt annet enn å bli økonomisk straffet. Dette går i all anstendighet ikke an, sukker Knut Galtung Døsvig.

— Jeg forstår Knut Galtung Døsvigs hjertesukk, og vil nå sette meg inn i saken og finne ut på hvilket grunnlag eiendomsskatten er fastsatt, sier byråd for byutvikling og tekniske tjenester, Nils Arild Johnsen (Sp) til Bergens Tidende.

— Jeg har som målsetting å sørge for at Bergen blir en næringsvennlig by, og har allerede satt i gang tiltak for å gjøre kommunen i stand til å betjene næringslivet på en best mulig måte. Når det gjelder Telegrafbygget har Døsvig gjort en kjempejobb med en svært sentral og viktig bygning i Bergen, sier Johnsen.

ØKONOMISK STRAFF: Knut Galtung Døsvig er oppbrakt over at eiendomsskatten stiger flere hundre prosent etter at han har restaurert Telegrafbygningen for 63 millioner kroner.<br/>Foto: ODDLEIV APNESETH