OLAV GORSETH

MARIANN REIKERÅS

— Ortuvannet er en av de aller viktigste foringsplassene for ender i Bergensområdet. Spesielt når andre vann fryser til, bruker mange fugler å trekke hit. Derfor har vi bedt politiet om hjelp til å finne kilden for utslippet, sier naturforvalter Stein Byrkjeland ved Fylkemsannens miljøvernavdeling.

Kilden ukjent

Byrkjeland forteller at stoffet er oljeholdig og ganske flyktig, lukten ligner diesel. Men hvor det kommer fra er vanskelig å si. Elven som renner fra Lynghaugtjernet til Ortuvannet, er lukket omtrent hele veien, så forurensningen må ha kommet gjennom rørsystemet som ender i elven.

— Utslippet kan stamme fra mange forskjellige kilder. Bensinstasjoner, borettslag, skoler, kjøpesenteret. Vi vet ikke. Men det rant fortsatt ut i vannet første nyttårsdag. De som bor i området sier også at det har skjedd før, forteller Byrkjeland.

Flere hundre borte

Brannvesenet har lagt ut en lense i vannet for å prøve å begrense skadene. Og Byrkjeland forteller at antallet fugler har gått kraftig ned de siste dagene.

— Da jeg var der i romjulen var det opp mot 800 stokkender og andre ender der. Første nyttårsdag var det vel et par hundre igjen. Forhåpentligvis har de reagert på lukten og funnet seg andre åpne vann. Nyttårsaften var et tjuetall fugler kraftig tilgriset. Disse så jeg ikke neste dag. Om de er døde allerede, vet jeg ikke. Det er ikke funnet død fugl ved vannet ennå. Men jeg er sikker på at de ikke klarer seg gjennom vinteren. Stoffet ødelegger strukturen i fjærene, så fjærdrakten ikke klarer å holde vannet ute, sier Byrkjeland.

Tatt prøver

Politiet vet så langt heller ikke hvor utslippene stammer fra, men de har tatt prøver av vannet, og håper analysene kan gi svar.

De som bor i området rundt Ortuvannet er sjokkert over forurensningen. Politiet har nå bedt de som mater fuglene om å gjøre det på land. Slik håper en på begrense skadevirkningene.

PRØVER Å HINDRE SKADER: Brannvesenet har lagt ut lense, politiet prøver å finne forurensingskilden og i mens bør folk mate sjøfuglene ved Ortuvannet på land. <p/>Foto: INGVAR GRASTVEIT