Det opplyser sorenskriver Ingolv Joa ved Søre Sunnmøre tingrett til NTB. Retten settes klokken 09,30 i tingrettens lokaler.

– Vi fikk begjæringen fra rederiet sent mandag, opplyser Joa til NTB. Han vet foreløpig ikke hvor mange vitner det blir i retten.

Rettsmøtet blir åpent for pressen. Det er stor interesse rundt sjøforklaringen, ikke minst i det store maritime miljøet på Sunnmøre. Bare i Herøy er det sju offshorerederier.