Sjøfartsinspektør Jon Ramsøy sier det ikke er tatt standpunkt til hva som skal skje i denne saken, men han bekrefter at norske myndigheter med henvisning til Sjølovens paragraf 484 kan kreve sjøforklaring holdt, selv om Norge ikke er flaggstat.

— Når det skjer ulykker i norsk territorialfarvann og norske interesser er berørt, har vi full anledning til å kreve denne form for etterforskning, sier Ramsøy.

Normalt er det flaggstaten som skal etterforske ulykker til sjøs. «Rocknes» var registrert i Antigua Barbuda i Karibia.

Sjøfartsinspektøren opplyser at fartøyet for kort tid siden gjennomgikk en omfattende havnestatskontroll. Det skjedde i Bergen, og det ble ikke funnet feil eller mangler ved det hypermoderne fartøyet.

Sjøfartsinspektøren sier han er usikker på hvem som eier og driver skipet. Driftsselskapet skal ligger på Filippinene, men står også oppført under Jebsen Management.

Fungerende informasjonssjef Vidar Rekve i Sjøfartsdirektoratet sier det er vanlig at det kommer en anmodning fra flaggstaten om bistand til å gjennomføre en tilfredsstillende gransking av et havari.