Riktignok ble hun på dagen i dag for 90 år siden døpt «Grossherzog Friedrich August» og fikk i 1923 navnet «Statsraad Lehmkuhl», men likevel — skip er kvinner. Og «Statsraaden» er en dame, det må jo alle se.

Hun er en tremastet stålbark bygget i det nåværende Bremerhaven som skoleskip for den tyske handelsflåten. Men i 1914 brøt første verdenskrig ut, og skoleskip var ikke det man hadde mest bruk for. Selv om de tre tyske var, et om gangen, ute i den mindre krigstruete Østersjøen. Og så ble Friedrich August krigsbytte, kan man vel si, tildelt England gjennom Versailles-traktaten av 1918.

Til Bergen

Barken er oppkalt etter Kristoffer Lehmkuhl - som rimelig kan være. Den tidligere statsråd var direktør i Det Bergenske Dampskibsselskab da han tok initiativet til at rederiet kjøpte skipet i 1921 hit hun kom 16. mai det året. (Norges Rederforbund skjøt til det meste av kjøpesummen på kr. 425.000.)

Som et uttrykk for erkjentlighet overfor Lehmkuhl, for hans arbeid til fremme av skoleskipssaken i Norge og for hans innsats i 1905-regjeringen ble skipet omdøpt til «Statsraad Lehmkuhl».

Hun har vært ute i hardt vær, både til sjøs og ved kai. Institusjonen Bergens Skoleskip eiet henne fra 1924, men maktet etter hvert ikke å holde virksomheten i gang, og salg til utlandet var på tale. Da kom skipsreder Hilmar Reksten inn som redningsmann og kjøpte «Statsraad Lehmkuhl» i 1967. Han drev skoleskipet for egen regning til 1973, men så ble hun liggende i opplag på Strandsiden.

Mange venner

I 1978 skjenket Reksten skipet til «Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl». I styret der sitter i dag representanter for kommunen, Bergens Sjøfartsmuseum, Statsraad Lehmkuhls Venner, Hilmar Rekstens Almennyttige Fond, Bergens Rederiforening, Bergen Næringsråd og Sjøforsvaret.

Venner har damen - i massevis. Staten har bevilget midler opp gjennom årene, Bergen kommune har dekket forskjellige utgifter, men sannelig har vennene bidradd også! De har sørget for ny hovedmotor, nye ornamenter i baug og hekk, har kjøpt 225 stoler, nye generatorer, betalt og bidradd til sanering av gjeld, berget «Statsraaden» gjennom stordekkprosjektet og har ellers gitt direkte økonomisk støtte til en rekke større og mindre anskaffelser og oppdrag.

Fest i mai

Pr. i dag er hun noe nedrigget - bokstavelig talt. Hun får en generaloverhaling der blant annet mastene må på land for å bli sandblåst og malt. Altså blir det ingen stor feiring av 90-årsdagen. Men når den engelske dronningen kan ha to geburtsdager - en offisiell i tillegg til den private - må da også sjøens dronning kunne ha det.

Så i mai blir det fest, lover stiftelsens direktør Per Langhelle. Som gleder seg til å vise frem den ungdommelige 90-åringen etter full behandling både inn- og utvendig.

SJØLIV: Slik kan livet om bord også arte seg. Bildet er fra et av Sjøkrigsskolens tokt med «Statsraaden», og de glade gutter i forgrunnen er Knut Hjelmervik og Knut-Ove Harlem.<br FOTO: BJØRN ERIK RYGG LUNDE