Tidligere har BT skrevet at Danmarkskroen står i fare for å miste bevillingen i åtte uker.

I tillegg kan Sjøboden på Bryggen miste sin bevilling i tre uker, etter at det ved to kontroller skal ha blitt skjenket alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer.

Også utestedet Studenten og Rimi-butikken på Nattland kan få straff, med to ukers inndragelse for lignende forhold.

KNUT STRAND