Like mange måkearter er registrert i Byparken i Bergen og ved Smålungeren, som på de kjente fuglestedene Utsira og Mølen ved Larvik. Observasjonene trekker stadig fugleinteresserte til Byparken.

Måkene som er observert er hettemåke, fiskemåke, svartehavsmåke, gråmåke, sildemåke, svartbak, dvergmåke, krykkje, polarmåke, grønlandsmåke, ismåke og amerikansk ringnebbmåke.

Den mest sjeldne

Ringnebbmåken er den mest sjeldne av dem. 32 individer av den amerikanske gjesten er observert i Norge, 14 av dem i Bergen. Oppdager du fugletittere med kikkert og kamera ved Smålungeren, kan du svære sikker på at det er ringnebbmåken det jaktes på.

— Ringnebbmåken som er observert her i år, har vært her tolv vintrer. Pigmentfeil i flygefjærene gjør det lett å kjenne den igjen, sier fuglekikker Frode Falkenberg. Han har studert fuglelivet ved Smålungeren siden 1995 og er fascinert av det han har sett.

Den amerikanske ringnebbmåken er sjelden i Europa. At noen tar turen over Atlanteren til England, er ikke så uvanlig. Langt sjeldnere er det at denne fuglen observeres i Frankrike, Nederland og Norge.

— Fire er ringmerket. En ble skutt på Island. En annen ble funnet på Newfoundland. Det forteller oss at de fleste flyr tilbake til Amerika, understreker Frode Falkenberg, som har mistanke om at ringnebbmåken som er sett i Bergen de siste vintrene, oppholder seg i landet hele året. Den er ikke interessert i maten som kastes ut ved vannkanten og holder seg for seg selv midt ute på isen.

Trekker fuglekikkere

— Muligheten til å se sjeldne fugler trekker, sier Jon Djupvik d.y. Selv bruker han atskillige timer hver uke ved Tveitevann og Smålungeren. Det er her vi møter ham på utkikk etter flere fugler.

Måkene holder helst til øverst mot Festplassen, der mange ivrig kaster brød til de flygende skapningene. Byens duer og måker slåss om maten og kommer raskt flygende så snart en åpner en brødpose. Fuglene søker til Byparken fordi det er vanskelig å skaffe seg mat andre steder i vinterhalvåret.

Måkebestanden i Smålungeren er svært godt dokumentert. Mer enn 7000 fiskemåker er ringmerket her gjennom årene. Merkingen har blant annet medført at fiskemåkens hekking i Finland og Russland er solid dokumentert. Naturhistorisk veibok for Hordaland opplyser at Alf Tore Mjøs ringmerket en fiskemåke i Byparken 24. november 1984. Den ble kontrollert samme sted 13. januar 2000. Observasjonen sier mye om måkens levealder.

«Jeg hater måker», synger Odd Børretzen. Stein Byrkjeland, en av Hordalands fugleeksperter, mener sangen er et eksempel på at nordmenn er blitt mer urbane. Mange klager over måkeskrik og måkeskit og sukker over at det er blitt så mange flere måker de siste årene.

Færre måker

Sannheten er at det er blitt færre måker. Gråmåken har ikke hekket i Hordaland på tre år. Den finner for lite mat langs kysten av Vestlandet. Færre fiskemåker er å se ved Smålungeren.

Måkene er langlivet, men på lang sikt er ikke dette noe oppmuntrende tegn, mener Stein Byrkjeland. Han mener det er alvorlig hvis utviklingen fortsetter som nå for gråmåken og fiskemåken.

Byparken er også et yndet sted for mange ender. Nær 1000 stokkender er observert i Smålungeren samtidig på svært kalde vinterdager. Endene holder helst til nær Bergen Storsenter. Der er det alltid en åpen råk. Frode Falkenberg har sett følgende ender i Smålungeren: Stokkand, toppand, krikkand, taffeland, snadderand, kvinand, bergand, brunnakke og havelle.

Måker og ender i Byparken

Her har du noen holdepunkter når du ser på fuglene som befinner seg i og ved Smålungeren akkurat nå:

Måker

Amerikansk ringnebbmåke karakteriseres ved den mørke ringen på nebbet. Den har dessuten gult øye.

Hettemåken har hvit vingeforkant og svartaktig flekk foran og bak øyet. Nebbet er rødt med svart spiss om vinteren. Røde eller oransje bein er og karakteristisk.

Fiskemåken har grønngule bein og mørke øyne. Nebbet er grågult med svart spiss om vinteren. Gråmåken har rød flekk på nebbet og gule øyne, men likner ellers på fiskemåken.

Andre måker som er observert ved Smålungeren er svartehavsmåke, sildemåke, svartbak, dvergmåke, krykkje, polarmåke, grønlandsmåke og ismåke.

Ender

Krikkand har grønt, svart og hvitt vingespeil som er synlig når den flyr.,

Kvinanden har stort hode og liten hals. Gullgul iris gjør det lett å skille den fra andre.

Toppand finnes over hele verden, særlig i ferskvann. Den overvintrer langs kysten og finner føde ved å dykke. Hannen har svart fjærdrakt med hvite kroppssider. Begge kjønn har gul iris.

Stokkand er mest vanlig her hos oss. Gulgrønt nebb og rødlig bryst er karakteristisk for hannen. Hunnen er brunspraglete med to hvite vingebånd. Begge kjønn har hvite undre vingedekkfjær.

Andre ender som er observert i Smålungeren er taffeland, snadderand bergand, brunnakke og havelle.

PÅ HUGGET: Kråkene sørger for å holde byen ren. En har kastet seg over en død måke.<p/>FOTO: KNUT STRAND
SINNE: Krikkanden (den lille til venstre) står lavest på rangstigen og må passe seg for alle. Her jages den av en toppand.<p/>FOTO: KNUT STRAND