Det mener Norsk botanisk Forening, som derfor ber kommunen om å ikke tillate naustbygging i området. Det er Vik grendalag som i forbindelse med kommunens reguleringsarbeid har vist interesse for å utvide naustmiljøet i området.

Planten østersurt har bare 5-6 kjente vekststeder igjen i Hordaland.

(KYSTRADIOEN)