Tidligere hadde noe liknende bare skjedd en gang. Det var på Jeløya i Moss i 1996. Da ble 28 personer smittet, og til alles overraskelse viste det seg at det var pinnsvin som var årsaken.

Størst på verdensbasis

Med over 30 smittede personer antydet lederen ved seksjon for vilthelse på Veterinærinstituttet i Oslo, Kjell Handeland, at epidemien i bergensområdet var den største man kjente til på verdensbasis. Sannsynligvis er salmonellaepidemier som stammer fra pinnsvin et særnorsk fenomen.

Etter epidemien i fjor tok forskere prøver av pinnsvin fra Askøy, Os, Krokeide/Hjellestad, Nattland og Fantoft. Målet var å finne ut hvor farlige dyrene egentlig er. På den måten kunne helsemyndighetene gi korrekt informasjon om hvordan folk skulle forholde seg til dyrene.

Reell smittefare

Forskerne fant ut at rundt 40 prosent av pinnsvinene var infisert. Dermed kunne en slå fast at salmonellabakterien trives godt i pinnsvin, og at dyrene representerer en reell smittefare.

Hvordan pinnsvinene har fått smitten i seg er fortsatt et mysterium. En teori er at bakterien har tilpasset seg pinnsvinene.

— Det kan være at pinnsvin har et konstant reservoar av salmonellabakterier, sier Kjell Handeland til Bergens Tidende.

Nå har altså epidemien slått ut for andre gang på to år. Også tidligere kan mennesker ha blitt smittet av pinnsvin, men da i mindre skala og uten at man nødvendigvis skjønte at sykdommen hadde sammenheng med de små, piggete dyrene.