Det bodde 24 flyktninger fra flere nasjoner i eneboligen påNy-Paradis da den somaliske asylsøkeren ble knivdrept tirsdag. BT har fåttopplyst at hver etasje er på 120 kvadratmeter.

— Er det forsvarlig å ha så mange personer, med ulik bakgrunnog usikker fremtid, i samme hus?

— Ja, sier Atle Berge, regiondirektør ved UDI på Vestlandet.

— Risikerer man ikke at konflikter kan eskalere når så mangemennesker bor så tett innpå hverandre?

— Boligen er godkjent av UDI til dette formålet. Tilsynsrapporten fra i fjor var tilfredsstillende, selv om ikke bygget ble kontrollert. Det er ikke alltid dette blir gjort, fordi det ikke er ressurser til å føre kontroll med alt, svarerBerge.

- Trives bedre i bolig

Hroar Espeland er daglig leder ved mottaket.

— På slutten av 1980-tallet reagerte mange negativt på atflyktninger bodde på høyfjellshotell. Det ble da bestemt at boligene skal værenøkterne og ha en forsvarlig standard, sier Espeland.

Han vedgår at asylsøkerne bor tett på hverandre påmottakene.

— Det er min erfaring at beboerne trives bedre i leiligheter og eneboliger fremfor større enheter, sier Epseland.

3220 i måneden

Han legger likevel ikke skjul på at det er krevende å væreasylsøker.

— Mange får ikke opphold og er usikker på hva fremtiden bringer, mens andre er glade for å ha sluppet unna forfølgelse og vold og ser lyst på situasjonen, sier Espeland.

Økonomi er et problem for mange, ettersom beløpene asylsøkerne mottar hver måned er beskjedne. bt.no får opplyst fra UDI at en enslig asylsøker får 3220 kroner hver måned. Det skal dekke alle utgifter, også mat, men ikke bolig.

Etter det tragiske drapet på asylmottaket på Ny-Paradis,skilles nå afghanere fra somaliere.

- Føre var

Tirsdag ettermiddag opplyste politiet at det var densomaliske asylsøkeren Musse Mohamoud Ahmed som ble knivdrept tirsdag formiddag.En afghansk 28-åring er siktet for drap.

— Vi har beboere fra ulike nasjoner og lar ikke landsmenn avavdøde og siktede bo sammen nå. Ikke fordi vi tror at det kommer til å skje noei etterkant av det tragiske drapet, men fordi vi vil være på den sikre jenten,sier Hroar Espeland, daglig leder ved Lopex Mottak AS.

Han understreker at storparten av asylsøkerne er menneskersom klarer seg fint.

PREGET: Daglig leder Hroar Espeland og de ansatte ved Lopex Mottak er, i likhet med asylsøkerne, preget av drapet tirsdag.
PER LINDBERG