Fredag 5. november, litt etter klokken 17.00, ble tre barn lokket inn i et skogholt ved svømmehallen i Ytrebygda i Fana. De skulle hjelpe en mann med å lete etter penger i lommen hans. Mens to barn holdt vakt, skal en ni år gammel gutt ha blitt utsatt for et grovt overgrep.

Seks dager senere, den 11. november, siktet politiet på Sotra en bergenser for et lignende overgrep mot en syvåring i en svømmehall.

Etterforskere ved Fana lensmannskontor tenkte at mannen kunne stå bak begge overgrepene. Men de skal aldri ha sjekket mistanken skikkelig.

Bergenseren, som nå har fått tilnavnet Lommemannen, gikk fri.

Fant serie overgrep

I 2006 gjorde Kripos et omfattende søk i Straffesaksregisteret for å finne et mønster som kunne lede dem til Lommemannen.

– Gjennom søk i Strasak fant vi at mye tyder på at det var en serie med overgrep i Bergen i 1999, sa etterforskningsleder Håvard Aksnes til BT i fjor.

Kripos mente at syv saker etterforsket av Bergenspolitiet hang sammen og at Lommemannen trolig sto bak alle.

Denne mulige sammenhengen så ikke bergenspolitiet for åtte år siden. De skal heller ikke ha gått grundig inn i den såkalte Sotra-saken. Hadde politiet gjort dette, ville de funnet en rekke fellestrekk med vitneforklaringene i sine syv saker:

  • Valg av offer: I alle syv sakene skal ofrene ha vært gutter i alderen seks til tolv år. På Sotra var offeret syv.
  • Utseende: I alle sakene beskriver barna en mann mellom 30 og 50 år med normal eller slank kropp. Det samme gjelder den da 47 år gamle mannen som ble pågrepet på Sotra.
  • Fremgangsmåte: I alle syv sakene ba han om hjelp til å finne noe. I saken på Sotra skal gjerningsmannen ha bedt om hjelp til å såpe seg selv inn. I flere av de syv bergenssakene ba gjerningsmannen noen av barna holde vakt mens han forgrep seg eller forsøkte å forgripe seg på et utvalgt offer. I saken på Sotra ba gjerningsmannen to gutter hente vann mens han skal ha forgrepet seg på den tredje gutten.
  • Åsted: Politiet på Sotra fikk etter hvert melding om to ulike overgrep i svømmehaller. Bergenspolitiets syv saker skjedde også på offentlige steder, flere av dem der barn ferdes. Blant annet to speiderplasser og like ved en svømmehall.

Husker sakene

Sotra-saken var skjermet for innsyn i straffesaksregisteret på grunn av at siktede var bror av en polititopp.

Det var ikke til hindrer for at en rekke polititjenestefolk i Bergen kjente til saken. Saken på Sotra ble også omtalt i Bergensavisen den 13. november.

Politiet i Fana, som etterforsket overgrepet i Ytrebygda, var blant dem som kjente til Sotra-saken.

Lensmann Norvald Visnes bekrefter at han visste hvem politiet på Sotra hadde pågrepet. Dette fordi vedkommende var bror av en kollega.

– Men jeg husker ikke om denne pågripelsen ble koblet til andre saker, sier Visnes.

Geir Duesund var i 1999 etterforskningsleder og involvert i jakten på overgriperen fra Ytrebygda.

– Jeg husker både den saken og pågripelsen på Sotra, sier Duesund.

Han mener de anså den siktede 55-åringen som en potensiell gjerningsmann også i Ytrebygda, men kan ikke huske hvorvidt dette ble undersøkt.

Viste ikke offeret bilde r

BT kjenner til at politiet på Sotra fikk en henvendelse fra sine kolleger i Fana. Dette skjedde etter at betjenter fra Fana hadde bistått Fjell og Sund lensmannskontor under ransaking av den antatte Lommemannens naust.

Men gutten som ble utsatt for overgrepet ved Ytrebygda, skal ikke ha fått mulighet til å peke ut 55-åringen på bilder. Det skal nemlig bare ha blitt gjennomført én fotokonfrontasjon i etterforskningen. Det skjedde den 5. eller 6. november, en knapp uke før 55-åringen ble pågrepet på Sotra.

Håkon Nesse var en av etterforskerne i Fana i 1999. Han vil ikke kommentere saken, men lar seg sitere på følgende:

– Vi er nok mange som synes at vi fikk gjort for lite den gangen. Hadde vi hatt bedre tid og mer ressurser så kunne vi kanskje stoppet dette. Det er en følelse jeg sitter med, sier Nesse.

Saken skal ha blitt henlagt med begrunnelsen «ukjent gjerningsmann».

Flere visste om saken

BT vet at også andre enheter i bergenspolitiet visste om saken. BT har fått bekreftet at også Åsane lensmannskontor ba om opplysninger fra Sotra.

Flere politifolk, blant annet daværende lensmann Arne Vardøy, sier de ikke husker at Sotra-saken var tema. Lensmannskontoret etterforsket et overgrep på Ulvedalen Torg på Flaktveit.

Sentrum politistasjon etterforsket i 1999 tre saker som man i dag antar er begått av den siktede 55-åringen.

– Jeg kan si helt sikkert at sakene hos oss aldri ble sjekket opp mot saken på Sotra. Slik jeg husker det i dag så visste vi heller ikke om saken på Sotra den gang, sier Tove Lian Mathiesen, leder ved Vold— og sedelighetsseksjonen.

Da 55-åringen ble arrestert, etterforsket man på Laksevåg et forhold som senere er knyttet til Lommemannen. Det samme gjorde politiet på Nesttun.

Den 7. oktober rømte tre gutter etter at en mann skulle ha bedt dem dra opp lommefôret hans i et skogholt ved Apeltunveien.

– Jeg husker saken vagt, sier Guttorm Fretheim, tidligere stasjonssjef på Nesttun.

Han minnes ikke pågripelsen på Sotra.

– Men hvis det var en lignende sak i samme periode, sjekket vi nok om det var en sammenheng. Vi har rutiner for slikt, sier Fretheim.

Politiet på Sotra skal ikke ha registrert noen formell henvendelse fra Nesttun.

– Utnyttet våre svakheter

Grytidlig fredag morgen den 11. januar ble 55-åringen pågrepet og siktet for 11 overgrep mot unge gutter. Politiet tror de har tatt den såkalte Lommemannen.

Under pressekonferansen senere på dagen innrømmet politiet at samarbeidet og utvekslingen av informasjon mellom ulike enheter hadde vært for dårlig.

– Lommemannen har altså utnyttet diverse svakheter hos politiet, sa Arne Jørgen Olafsen, politimester i Follo politidistrikt.

Olafsen fremholdt at politiet, spesielt etter politireformen i 2001, er «blitt flinkere til å dele kunnskap og informasjon», blant annet gjennom bedre data- og etterretningssystemer.

Politiet mistenker Lommemannen for å stå bak over 120 overgrep eller forsøk på overgrep etter 1999.

Ledelsen i Hordaland politidistrikt har gjort det klart at de ikke vil kommentere saken så lenge Spesialenheten etterforsker den.

ÅSTED: I et skogholt i nærheten av svømmehallen ved Ytrebygda skole ble en ni år gammel gutt 5. november 1999 utsatt for et grovt overgrep. Fem dager senere ble den nå siktede 55-åringen pågrepet for et lignende overgrep i en svømmehall på Sotra. Den gang så politiet aldri noen sammenheng mellom sakene.
Odd Mehus