— Det var ingenting med våre tilsyn som skulle gi grunn til bekymring, sier Trine Hjertholm som er enhetsleder i barnevernstjenesten på Stord.

Fordi treåringens fosterfamilie var bosatt på Stord, er det denne kommunen som har hatt ansvaret for tilsynet med hjemmet der drapet skjedde.

En tilsynsfører er en egnet person utenfor barnevernet som besøker fosterhjemmet jevnlig og ser til at fosterbarnet har det bra. Ifølge Trine Hjertholm, ble det utført to tilsyn i løpet av de fem månedene gutten bodde hos dem. Dette er helt i tråd med retningslinjene, som krever fire årlige tilsyn.

Ifølge Kjell Steinsbø, som er forsvareren til 13-åringen, er det heller ingenting i guttens fortid som skulle tilsi at han kunne ty til ekstrem vold.

— Dette kom som lyn fra klar himmel, sier han.

Uklart hva som skjer med 13-åringen

Barnevernstjenesten på Stord er også involvert i apparatet rundt 13-åringen, som har innrømmet drapet på fosterbroren sin. Han skal nå gjennom en ti dager lang periode med psykiatrisk observasjon. Hva som skjer etter dette, er foreløpig uklart.

— Det er avhengig av konklusjonene fra observasjonen, sier Hjertholm.

Hun understreker at tragedien på Stord har gjort et sterkt inntrykk på alle i barnevernstjenesten.

— Saken viser nok en gang hvor krevende og sterkt det kan være å jobbe i denne sektoren, sier enhetslederen.

Fosterfamilien til treåringen er tatt hånd om av Stord kommune i samarbeid med Helse Fonna. På grunn av politiets arbeid i og utenfor huset deres, har det vært nødvendig å skaffe dem et midlertidig bosted. Det er uklart når familien kan flytte hjem igjen.

— Vi prøver å skjerme dem og gi dem støtte så langt det er mulig, sier assisterende rådmann på Stord Knut J. Gram.

Får krisehjelp

Treåringen var hjemmehørende i Bergen. Det var det kommunale barnevernet som har hatt ansvaret for oppfølging og plassering av treåringen, som hadde en bakgrunn preget av rus og omsorgssvikt.

Ifølge informasjonsdirektør Eva Hille, er mange ansatte i kommunen sterkt preget av drapet.

— Dette er en forferdelig tragisk hendelse som gjør sterkt inntrykk. Nå gjør vi alt vi kan for å bringe klarhet i hva som har skjedd, sier hun.

Allerede torsdag kveld tok kommunen kontakt med fylkeslegen for å be dem opprette en tilsynssak. Bergen bistår også Stord kommune i arbeidet etter drapet.

En representant fra barnevernet i Bergen kommune var til stede da drapet skjedde. Denne personen får nå hjelp av kommunens kriseteam. Også kommunens to biologiske foreldre er tilbudt støtte av fagpersoner.

— Dette er et team som består av folk som har lang trening i å møte mennesker i krise, sier Hille.

TREÅRING DREPT: Her bæres den døde gutten ut av fosterhjemmet på Sagvåg.
JØRGEN KVALSVIK