Før tirsdagens avgang gikk tjenestemenn fra Utlendingsavsnittet gjennom samtlige containere på Skoltegrunnskaien.

Også Fjord Line har skjerpet kontrollen etter forrige ukes hendelse.

Britiske myndigheter gir nemlig rederiet bøter på 2000 pund for hver illegal immigrant som blir med på overfarten.