– Vi går ut og ser på noen moduskandidater. Det er et par stykker vi vil se nærmere på, men det ligger ingen konkret mistanke bak. Det handler like mye om å få sjekket dem ut av saken, sier politioverbetjent Carl Petter Leganger ved vold— og sedelighetsavsnittet.

Personene politiet vil sjekke er personer som har begått voldtekter tidligere, og som foreløpig ikke kan utelukkes fra etterforskningen.

Politiet har foreløpig ikke noe stort gjennombrudd i etterforskningen av de seks voldtektene og voldtektsforsøkene som har vært i Bergen siden starten av august.

– Vi har ikke fått inn særlig med tips, sier Leganger.