Før jul fikk en fange i Bergen fengsel tilsendt en pakke med et par sko fra noen familiemedlemmer. Før pakken gikk til fangen måtte den gjennom kontrollen i mottaket. Fengselsbetjentene syntes det var noe merkelig med skoparet, men kunne ikke sette fingeren på hvor skoen trykket.

Fant mobiltelefon i sålen

Skoene veide like mye, og så ellers strøkne ut. Det hadde ikke vært noe utslag på metalldetektorene, men betjentene trodde at de kunne inneholde narkotika, og da ville ikke metalldetektoren hjelpe dem uansett. Litt lim på fremsiden av den ene skoen, var det som styrket mistanken om at noe var galt.

Løsningen ble å sende en fengselsbetjent de fire milene fra Hylkje til Flesland for å låne røntgenmaskinene der.

På Flesland fikk man bekreftet mistanken. I stråleglansen fra skanneren åpenbarte det seg en Nokia-telefon i sålen på den ene skoen.

BT har tidligere skrevet at politiet frykter at innsatte bruker mobiltelefoner til å organisere narkotikahandel innenfor murene.

Pinlig for fengselet

Ifølge Ronny Sleire, leder i Bergen Fengselsfunksjonærers Forening, er ikke det nevnte eksemplet fra Flesland unikt.

– Vi har ikke utstyr til å gjennomlyse klær og andre effekter til innsatte. Gjennomsøkingen skjer manuelt, og vil derfor aldri kunne bli god nok. Ved mistanke og heldige slumptreff har vi tatt med oss effekter til Flesland, for så å tigge oss til å låne deres røntgenmaskiner, sier Sleire.

Han synes det er pinlig for fengselet at det i praksis er lettere å sjekke tannpastaen til vanlige flyreisende, enn å få sjekket effektene som kriminelle personer vil ha inn på cellen sin.

–Fremstilt som idioter

Slik Sleire vurderer situasjonen har ikke fengselet god nok kontroll på innsmugling.

– Vi ser jo at fangene får med seg inn mye. Vi beslaglegger stadig mer narkotika, brukerutstyr og annet som ikke har noe i et fengsel å gjøre. Kontrollen vår er ikke god nok, sier Sleire.

Han legger ikke skjul på at det var med forbannelse han leste oppslaget i BT før påske om at narkohaiene kunne jobbe fritt og at det var altfor slapp intern narkopolitikk bak murene.

– Mange av oss føler oss fremstilt som idioter som ikke gidder å engasjere seg i kampen mot narkotika. På vegne av dem som hver dag kjemper kampen inne i fengselet, mener jeg at artiklene gir et urettferdig bilde av kriminalomsorgens ansatte, sier Sleire.

Oppfinnsomme fanger

Han nevner flere ting som de ansatte burde hatt for å gjøre jobben bedre, men det er først og fremst en røntgenmaskin til rundt hundre tusen kroner som kunne ført til at fengselet kunne avslørt langt mer enn de gjør i dag.

– Vi kan ikke kutte opp alt vi har mistanke mot. Fangene i dag er utrolig oppfinnsomme. De syr narkotika og simkort inn tøyet som de får familiemedlemmer og advokater til å levere. Med en røntgenmaskin kunne vi lettere sett hvordan smuglingen foregår, sier Sleire.

–Vi finner mobiltelefoner

Leder i Stavanger fengsel, Ingeir Klementrud, bekrefter at livet som fengselsbetjent blir lettere med en røntgenmaskin. Betjentene sparer mye arbeid, og kroppsvisiteringen på besøkende til fanger blir mindre omfattende og går raskere.

– Vi har hatt en røntgenmaskin siden 2005. Etter at vi fikk den har vi funnet langt mindre av uønskede effekter i fengselet. Nå blir alt av mobiltelefoner og elektronisk utstyr stoppet av skanneren, sier fengselslederen.

– Det viktigste for oss er den preventive effekten vi mener maskinen har, nemlig signalet om at folk bare kan glemme å forsøke å smugle ting inn i fengselet, sier Klementrud.

PINLIG: ¿ Vi skulle ønske vi ikke måtte mase på sikkerhetsvaktene på Flesland, når vi har behov for å sjekke effekter innsatte vil ha med seg inn i Bergen fengsel, sier Ronny Sleire. Her står han med en sko, hvor sikkerhetsvaktene på Flesland fant en Nokia-telefon gjemt i sålen.