TROND OLAV SKRUNESMARTIN EILERTSEN (foto)

Den nyansatte skal ha hovedansvaret for kommunens storstilte strandsoneprosjekt. Til våren er en i full gang med arbeidet.

— Vi skal gjennomgå hele strandsonen i Bergen. Det betyr at vi fysisk vil gå ut og kartlegge alle utbygginger langs hele kystlinjen. I utgangspunktet vil vi gå langs land, men vi kommer også til å bruke båt i de områdene som er vanskelig tilgjengelig, forklarer seksjonsleder i byggesaksavdelingen, Trygve Sæle.

Alt fra flytebrygger og kaier til påbygg og naust skal bli avbildet og kontrollert opp mot kommunens register.

Starter sør i Bergen

Byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes sier at arbeidet vil bli svært omfattende.

— Selve kartleggingen er bare en del av jobben. Det ligger enda mer arbeid i å følge opp de ulovlighetene vi finner, sier byggesakssjefen.

Den nyansatte starter sitt arbeid i desember, og det første som står på programmet er en detaljert prosjektbeskrivelse.

Også øvrige ansatte i tilsynsgruppen vil bli koblet på prosjektet etter behov.

Sæle forteller at de regner med å bruke flere år på å komme igjennom hele kystlinjen i Bergen.

— Vi har delt opp kommunen i forskjellige soner, og kommer til å ta område for område, sier Sæle.

Etter planen skal den første kartleggingen starte i mars. Det aller første området som er plukket ut er Hjellestad, Grimseid og Milde.

— Vi starter i sør, hvor det har vært et ganske stort press på strandsonen, sier Sæle.

Det er første gang kommunen gjennomfører en slik kartlegging.

- Vil finne mye

— Vi har et ganske godt grunnlag for å gjøre denne jobben. Vi har historiske flyfoto som går langt tilbake i tid, sier Sæle. Det elektroniske arkivet over byggesaker forenkler også jobben.

Sæle understreker at dette arbeidet ikke skal gå på bekostning av den jobben tilsynsgruppen allerede gjør.

— Det øvrige tilsynet vil bli gjennomført som vanlig. Selv om vi har strandsoneprosjektet gående, vil vi uavhengig av dette følge opp de konkrete tipsene vi får på ulovlig bygging i strandsonen, forklarer han

— Hva venter dere å finne?

— Jeg tror vi vil finne ganske mye, sier Sæle.

I utgangspunktet regner kommunen med at de ulovlige tiltakene som blir avdekket er relativt nye.

— Går vi lenger tilbake enn 1985, var det et krav at kommunene gjennomførte bygningskontroll. Vi regner derfor med at det meste vi vil finne er bygget etter den tid, sier Sæle.

Byggesaksavdelingen har allerede varslet øvrige instanser om at det vil bli økt saksmengde i årene som kommer. For byggesaksavdelingen regner med at de aller fleste som har bygd ulovlig, vil søke om å få tiltakene godkjent i ettertid.

— Et resultat av dette arbeidet er at vi i etter alt å dømme får inn flere dispensasjonssøknader. Det betyr at både grønn etat, Fylkesmannen og i enkelte tilfeller havnevesenet, vil få flere saker fra oss, sier Sæle.

DETEKTIVARBEID: Seksjonsleder i byggesaksavdelingen, Trygve Sæle, sier at de starter kartleggingen av ulovligheter i strandsonen på Hjellestad i løpet av våren. - Jeg tror vi vil finne ganske mye, sier Sæle.