En litauer ble torsdag 7. november funnet død i en hage ved en villa i Wergelandsalleen — på Minde i Bergen. Tre menn er pågrepet i saken. De er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge, eller medvirkning til det. Alle har tidligere nektet straffskyld.

Ytre skader

Litaueren ble funnet med ytre skader på overkroppen. Han hadde sannsynligvis ligget ute i flere timer da en nabo fant ham i 09.30-tiden om morgenen.

Kriminalteknikere har i lengre tid saumfart både villaen og eiendommen rundt. Påtaleansvarlig jurist for saken, politiadvokat Janne R. Heltne, forteller onsdag at det er funnet to sakser på eiendommen.

— Våre kriminalteknikere sjekker nå om saksene er brukt til voldshandlingene, sier Heltne. - Var det blodspor på saksene?

— Det vil jeg ikke kommentere.

- Selvforsvar

Den hovedmistenkte i saken, en ester på 41 år, har i avhør forklart at han ble angrepet av litaueren. Ifølge mannens forklaring fikk fikk han etter hvert kontroll over saksen og stakk tilbake i nødverge.

Politiadvokat Heltne sier de har kommet et godt stykke med etterforskningen, men at det også gjenstår en del.

— Det dreier seg blant annet om tekniske analyser, og vi har flere oppfølgingsavhør igjen - både av vitner og siktede. Så venter vi på alle rapportene fra krimteknisk, blant annet om DNA-funn, fingeravtrykk og fotavtrykk. Vi har også innhentet noe overvåkingsmateriale. Dette materialet kan være med på å si noe om de siktedes bevegelser, sier Heltne.

Analysesvarene fra rusprøver som er tatt av to av de siktede, er heller ikke kommet.

— Opplysninger i saken tilsier at det var alkohol inne i bildet både for de tre siktede og for offeret.

FUNN: Påtaleansvarlig for dødsvoldsaken på Minde, politiadvokat Janne R. Heltne, bekrefter at de undersøker to sakser som er funnet på eiendommen. ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN