Tirsdag ble havnesaken behandlet av kontrollutvalget i Bergen kommune. Samtlige av kontrollutvalgets møter er lukket for offentligheten, men BT er kjent med at bakgrunnen for at havnevesenet ble tema i kontrollutvalget i går, var kjærlighetsforholdet BT omtalte i februar.

Da kom det frem at ordfører i Bergen og havnestyreleder Gunnar Bakke hadde innledet et forhold til juristutdannede Christina Brunner. Hun var seniorrådgiver i Bergen og omland havnevesen da forholdet ble innledet.

— Det er i mediene reist spørsmål om styrelederens forhold til en sentral havneansatt har vært problematisk i forhold til habilitet. Det er blant kommunerevisjonens oppgaver å vurdere habilitetsspørsmål, bekrefter leder i kontrollutvalget, Odd Rambøl. Utvalget han leder er det organet kommunerevisjonen rapporterer til.

- Ikke påvirket

Bakke understreket overfor BT at forholdet mellom ham og Brunner ikke hadde ført til uheldig rolleblanding.

— Ingenting mellom oss har påvirket det faglige arbeidet i havnevesenet. Vi har utført våre jobber helt uavhengig av hverandre, sa Bakke da forholdet ble offentlig kjent.

På dette tidspunktet hadde Brunner allerede sagt opp sin stilling i havnevesenet. Hun understreket at det ikke hadde noe med forholdet til styrelederen å gjøre. Bakke så heller ikke at deres forhold gjorde det vanskelig at begge fortsatte i organisasjonen.

— Hvis Brunner hadde fortsatt med samme arbeidsfelt, mener jeg vi begge kunne fortsatt, sa Bakke den gang.

- Uproblematisk

Like overbevist var derimot ikke medlem av havnestyret, Terje Ohnstad (Ap). Han uttalte til BT at det ville vært problematisk dersom paret fortsatte i sine respektive roller. Havnerådsmedlem Tor Sundby (Rødt) gikk enda lenger. Han mente at forholdet mellom Bakke og Brunner var en åpenbar rollekonflikt. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, så ingenting galt i at en ansatt og en styreleder hadde et kjærlighetsforhold. Han understreket likevel at styrelederen burde styre unna saker som angikk partneren særlig og personlig for å unngå habilitetskonflikt.

Leder i kontrollutvalget, Odd Rambøl, understreker at det ikke er kontroversielt at kommunerevisjonen undersøker slike saker.

— Dette er standardprosedyre når det reises spørsmål om habilitet, sier Rambøl.

Han påpeker at kommunerevisjonen allerede er i gang med en forvaltningsrevisjon av hele havnevesenet. Bakgrunnen for at revisjonen ble igangsatt, var stor intern uro og eksterne rapporter som avdekket betydelige administrative problemer.

— Når en gjennomfører forvaltningsrevisjoner er vurderinger av habilitet uansett en del av oppdraget til revisjonen. Slik vil det også være i dette tilfellet, sier Rambøl.

Ba selv om revisjon

Gunnar Bakke ser selv på undersøkelsene som helt uproblematiske.

— Jeg har tidligere sagt at det ikke har vært noen rollekonflikt, og jeg har heller ingen problemer med at dette blir vurdert av andre, sier Bakke til BT.

Han understreker at havnestyret har tatt en aktiv rolle for å få en gjennomgang av havnevesenet.

— Jeg vil minne om at det var styret i havnevesenet som oppfordret kommunerevisjonen til å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Bergen og omland havnevesen, sier Bakke.

Odd Rambøl kan ikke si noe om når han regner med å få fremlagt kommunerevisjonens endelige rapport.