En mann tidlig i 20-årene ble mandag morgen funnet død i en arrestcelle om bord i danskebåten MS «Bergensfjord».

Kvelden før ble mannen, som er fra en kommune i Nordhordland, satt i arrest av sikkerhetsvakter om bord.

Politiet vil nå undersøke om rederiet Fjord Line, som eier skipet, har handlet i tråd med forskriften som regulerer skipsarrest. Ifølge denne skal arrestanter ha tilsyn hver time.

— Etterforskningen vår vil blant annet søke å avdekke om man har opptrådt i strid med denne forskriften eller ikke, sier politiadvokat Ørjan Ogne i Hordaland politidistrikt.

På tur med kamerat

Etter det BT får opplyst, reiste mannen fra Bergen sammen med en jevnaldrende kamerat fredag. Denne personen er nå avhørt av politiet. Det samme er deler av mannskapet.

— Foreløpig er det ingenting som tilsier at noen kan klandres for dødsfallet, opplyser Ogne.

Mannen vil bli obdusert de nærmeste dagene. Politiet forventer en foreløpig obduksjonsrapport først i neste uke.

Administrerende direktør Ingvald Fardal i Fjord Line ville mandag ikke gå inn på hvorfor mannen havnet i skipsarresten.

— Årsaken til at en person havner i arresten er enten at han er et sikkerhetsproblem for andre gjester eller personalet, eller at personen ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Eller en kombinasjon av de to, sa direktøren.

Var uten lege

Ifølge forskriften som regulerer bruk av skipsarrest, skal behovet for helsehjelp vurderes før vedkommende blir satt i arrest.

MS «Bergensfjord» hadde ikke lege om bord.

— Førstestyrmann er utdannet og trent i førstehjelp og gjenoppliving. Han ble umiddelbart tilkalt, sa Fardal mandag.

Tilsynet med arrestanter gjennomføres ved fysisk kontroll inne på cellen, samt ved at vaktmannskap følger med via overvåkingskamera.