I september inngikk Bergen kommune en avtale om å leie inn personell fra Adecco, ISS Personalhuset, Manpower og Proffice.

Etter påstandene om sosial dumping i den såkalte «Adecco-skandalen», har byrådet i Bergen bestilt en kontroll av leverandører av vikartjenester.

Kommunaldirektør Rune Haugsdal i Bergen kommune opplyser til bt.no at alle vikarer som Bergen kommune bruker nå skal kontrolleres.— Før 2008 var anskaffelser av vikarer et avtaleløst område for kommunen. Nå er disse ytelsene er definert i et regulert avtaleforhold, sier Haugsdal.

Sjekker lønnsslippen

Innen onsdag 9. mars skal alle leverandører av vikartjenester sende inn kopi av lønnsslipper for siste utbetaling i januar i år, for alle ansatte som har utført arbeid for Bergen kommune. Disse vil vise om man har fulgt avtalevilkårene i forhold til «gjengs lønns- og arbeidsvilkår».

- Har dere spart penger på å inngå avtale med de fire vikarbyråene?

— Alt tyder på at konkurranse er skjerpende i seg selv. Det er rimelig å anta at vi har oppnådd besparelser. Kostnadene ved vikarbruk viste i 2010 en nedadgående tendens.

- Hvor fornøyd er dere med avtalen med disse vikarbyråene så langt ?

— Vi har stilt krav til leverandørene våre. Avtalene har fungert, men det forutsetter at avtalevilkårene er fulgt. Det vil vi nå underøke, sier Haugsdal.

- Positivt

Vikarbyråene bt.no har snakket med, ønsker kommunens kontroll velkommen.

— Dette ser vi på som positivit. Vi ser frem til å oversende all informasjon til Bergen kommune om våre vikarers lønnsforhold. Vi har en god dialog med kommunen, og lønner våre vikarer i henhold til avtale med kommunen, sier regiondirektør Hilde Lekven i Adecco.

— Det er naturlig at det blir ekstra fokus på denne bransjen etter det som har kommet frem om sosial dumping. Det er bra for oss at dette nå blir grundig gjennomgått og at useriøse aktører blir ryddet bort, sier avdelingsleder Frank Hellevik i Manpower i Bergen.

Også daglig leder i Proffice Bergen, Bjarne Jacobsen, er positiv til kommunens gjennomgang.

— Vi har ingen motforestillinger mot dette. Vi har et veldig åpent forhold til kommunen, der både lønn og påslag er synlig time for time, sier han.

**Les BTs ledere:

Oppvask for vikarene og

Adeccoligaen**