Grunnen er presseoppslag om skoleforfall den siste tiden.

Tirsdag sendte Fylkesmannen brev til alle kommuner i Hordaland og ba om tilbakemelding på hvordan tilstanden ved grunnskolene er.

Les hele brevet

Kort frist

Innen 15. mars må kommunene komme med opplysninger om hvilke skoler som ikke oppfyller krav til fysisk skolemiljø, hvilke utbedringer som er nødvendig ved hver skole, og når utbedringer skal gjennomføres.

Kommunene må også oppgi når det sist ble ført kommunalt tilsyn ved skolene.

— Fra før har vi opprettet en tilsynssak mot Bergen kommune når det gjelder vedlikehold og inneklima på skolene. I rettferdighetens ånd krever vi nå tilsvarende svar fra de andre kommunene i fylket, sier fylkeslege Helga Arianson.

To skoler stenges

Kartlegginger i 2002, 2007 og 2009 viser at mange skoler ikke tilfredsstiller krav i opplæringsloven kapittel 9a og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

I Bergen er det 22 skoler som ikke er inneklimagodkjent. Landås skole er stengt fordi den er helseferdig, og fra høsten stenger Møhlenpris skole.

— Barna er en sårbar gruppe. Derfor har vi regler som skal sikre gode lærings- og opplæringsmiljø. Når dette ikke blir fulgt vil vi legge press på kommunene, selv om det er kommunene selv som har både tilsynsmyndighet og ansvar for oppfølging, sier Arianson.