— Vi vil gjerne vite på hvilken måte kommunene salutterer - med kanoner eller sprengstoff på sjø. Vi vil også gjerne vite hvilke risiko- og sikkerhetsvurderinger kommunene gjør i forkant. Det sier Anne-Wenche Eketuft, seniorrådgiver i Enhet for farlige stoffer og transport av farlig gods i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Direktoratet varslet etter saluttulykken i fjor at de ville vurdere et forbud mot sjøsalutt. Nå avventer de politiets etterforskning på Stord samt resultat av spørreundersøkelsen i kommunene.

— Umiddelbart trenger vi kanskje ikke gjøre endringer i regelverket, men å informere bedre om reglene, sier Eketuft.

Målet er at direktoratet skal komme med en anbefaling i god tid før årets nasjonaldag.

Direktoratet får få meldinger om ulykker og nestenulykker i forbindelse med salutter. Dødsulykken på Stord i 2007 og båtulykken i Vågsøy i 2005 er de eneste rapporterte ulykkene.