Her kan du sjekke hvordan din skole gjorde det (søkeskjema på skoleporten.no) Slik søker du: Velg fylke, kommune og skole. Når resultatet kommer opp, trykker du på "Læringsutbytte". Der finner du resultatene i lesing, matematikk og evt. engelsk. Det nasjonale gjennomsnittet er 50 — din skole er gitt en skår i forhold til snittet.

Utdanningsdirektoratet presenterte i ettermiddag resultatet fra de nasjonale prøvene som ble gjennomført på grunnskolenivå i fjor vår.

Det var første gang det ble gjennomført standariserte tester på samtlige skoler i Norge. Prøvene som ble avholdt var lesing og matematikk på 4. og 10. trinn og engelsk på 10. trinn.

Direktoratet har nå gjort resultatene søkbare på skoleporten.no. Der kan du sjekke resultatet for hver enkelt skole, eventuelt kommune eller fylke. Resultatene er gradert slik at landsgjennomsnittet er 50.

Flinkest å lese i byen

For bergensskolene totalt viser resultatene at de får 51 i lesing på 4. trinn og 49 i matematikk på samme trinn. For Hordaland totalt er resultatet 49 i lesing og 50 i matte.

Skolene i Sogn og Fjordane skårer 49 både i lesing og matte.

På linken over kan du selv søke på den skolen som du er interessert i. Følg bruksanvisningen over. Vi gjør oppmerksom på at enkelte skoler mangler resultater og at skoler med få elever vil få store utslag pga. enkeltelever.

Enkeltskoler

Her er resultatene fra et utvalg skoler i Bergen:

  • Fridalen skole: Lesing (4.) 44 - Matematikk (4.) 46
  • Levende Ord grunnskole: Lesing (4.) 51 - Matematikk (4.) 44
  • Ny-Krohnborg skole: Lesing (4.) 48 - Matematikk (4.) 50
  • Paradis skole: Lesing (4.) 56 - Matematikk (4.) 54
TESTET: De 445 elevene ved Fridalen skole var blant dem som ble testet i fjor vår. Fridalen fikk for øvrig resultater under snittet både i lesing (44) og matte (46).
EIRIK BREKKE