— Det er blitt slik at du nesten ikke stikke innom til noen uten å få tilbud om en øl eller et glass vin, sier Erling Pedersen, administrerende direktør ved Bergensklinikkene.

Han er bekymret over drikkevanene til unge voksne.

— Vi har importert de kontinentale drikkevanene samtidig som vi beholder den norske helgefylla. Det betyr at vi drikker både i ukedagene og at vi drikker oss stup fulle i helgene.

71 prosent av studentene i Bergen har et drikkemønster som kan være farlig over tid, kom det frem i Studentenes helse - og trivselsundersøkelse for 2010.

Universitetet i Bergen ønsker mindre fyll under fadderuken. Uken i begynnelsen av høstsemesteret er blitt kritisert for å være en russetid i reprise.

Også studentene ved Norges Handelshøyskole vil endre sin fadderuke etter at de kom frem at 40 prosent av studentene følte seg presset til å drikke alkohol.

I 1998 drakk personer mellom 21 og 30 år i snitt 4,5 liter ren alkohol. I 2006 drakk personer i samme aldersgruppe 5,3 liter ren alkohol, viser de siste tallene fra Statens institutt for rusforskning.

Nå kan du selv finne ut om du har et alkoholproblem.

På nettsiden rushjelp.no som drives av Bergensklinikkene, kan du teste deg selv og finne ut om du har et problematisk forhold til alkohol, cannabis eller kokain.

Hvis testen viser at du er i faresonen, kan du gå videre og starte et selvbehandlingsprogram på nettsiden.

Bergensklinikkene har hentet ideen fra den nederlandske klinikken Jellinek. På deres nettside kan du også teste deg for speed og ecstacy.

— Det er store mørketall når det gjelder folk som strever med rus og som ikke oppsøker hjelp. Dette tilbudet senker terskelen for å søke hjelp, sier Pedersen.

Kvinner og unge voksne unngår behandling

Særlig kvinner og unge voksne lar være å oppsøke tradisjonell hjelp. Han håper flere vil søke hjelp når de kan sitte hjemme hos seg selv og være helt anonyme.

— Mange føler seg stigmatisert om de henvender seg til fastlegen eller sosialtjenesten med rusproblemer, særlig gjelder dette alkohol, sier Pedersen.

Pedersen påpeker at prognosene synker for vellykket behandling jo lenger tid det går før man man oppsøker hjelp.

60 prosent av de som har benyttet seg av selvhjelpsprogrammene er kvinner. I vanlig behandling er det kun 30 prosent kvinner, opplyser Pedersen.

Flest høyt utdannede menn

2500 har testet seg på rushjelp.no siden nettsiden ble opprettet i 2009. Så langt har 200 gjennomført selvhjelprogrammene. Gjennomsnittspersonen er en mann med alkoholproblemer, med høyere utdannelse.

På den nederlandske siden kan man chatte med en terapeut eller bestille et fysisk møte med en terapeut.

— Slik ønsker vi å videreutvikle vårt tilbud også, sier Pedersen.

Foreløpig er e-post eneste kommunikasjonsmulighet mellom bruker av rushjelp.no og Bergensklinikkene.

Selvhjelpsprogrammet er et behandlingsopplegg som går over fire til seks uker og bygget opp på samme måte som tradisjonell rusbehandling. Det er helt anonymt og kan brukes gratis.

Bergensklinikkene vil nå starte en aktiv markedsføring for å gjøre nettsiden kjent, både lokalt og nasjonalt.

— Jeg vil tro at man kan nå en del som ikke vanligvis ville oppsøkt hjelp, sier forsker Astrid Skretting ved Statens institutt for rusmiddelforskning.

Hun mener nettsiden av en del av en større trend, der mer og mer foregår på nettet.

— Foreløpig er det for tidlig å si om slik behandling virker eller ikke, sier Skretting.

Har du endret drikkemønsteret ditt? Hva tenker du om alkotest på nett?

Arne Nilsen