Tallene uttrykker gjennomsnittkarakteren i alle fag ved hver enkelt ungdomsskole (privatskoler er ikke med på denne listen):

4,28: Hop

4,27: Nattland

4,25: Eidsvåg

4,23: Storetveit skole

4,19: Garnes

4,19: Håstein

4,18: Breimyra

4,12: Marikollen

4,09: Kirkevoll

4,06: Gimle

4,06: Lynghaug

4,05: Ytrebygda skole

4,03: Rothaugen skole

4,03: Ytre Arne skule

4,01: Olsvik

3,98: Sandgotna skole

3,98: Slåtthaug skole

3,98: Ortun skole

3,97: Blokkhaugen

3,93: Ny-Krohnborg

3,91: Rå ungdomsskole

3,87: Kjøkkelvik

3,78: Kyrkjekrinsen

3,71: Åstveit skole

Hop ungdomsskole har det høyeste karakternivået av de kommunale skolene i Bergen. Inspektør Tore Haugsnes gir arbeidsomme og dyktige lærere mye av æren for de gode resultatene.

— Lærerne som er veldig bevisste om hva de ønsker å gi elevene, og jobber i tråd med de nye læreplanene. I tillegg har vi interesserte elever her på skolen, sier han.

Danielsen best i byen

Men aller høyest karaktersnitt i Bergen har Danielsen. Den kristne privatskolen har et snitt på 4,48, tett fulgt av Adventskirkens grunnskole og St. Paul skole.

Privatskolene fordeler seg slik:

Adventkirkens grunnskole: 4,41

Danielsen ungdomsskole: 4,48

Levende Ord grunnskole: 4,04

St. Paul skole: 4,36

Forsinket

Statistikken over karakternivå skulle vært klar klokken 13, men var kraftig forsinket pga. tekniske problemer hos Læringssenteret, som står for utsendelsen.

Torsdag vil BT bringe hele listen over alle skolene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Alle skoler i Norge

De gjennomsnittlige karakterene for hver enkelt skole blir altså forsøkt publisert på nettet i dag. Dermed får alle elever vite hvordan det står til med nivået på skolen de går på.

Karakterene til enkeltelever vil ikke bli offentliggjort, heller ikke resultatene på skoler med færre enn tre elever.

Flere kommuner har tidligere offentliggjort resultater fra enkeltskoler, men det er første gang det gjøres for hele landet.

Offentliggjøringen av karakterer kritiseres av Ap-politiker Karita Bekkemellem Orheim, som frykter at ordningen vil føre til unødvendig press på elevene og at skolene får A- og B-stempel.

- Sier lite om skolen

Også Elevorganisasjonen, som organiserer 130.000 elever i den videregående skolen, er skeptisk til ordningen.

— Læring er en prosess som skjer over tid. Dagens eksamensform måler ikke en utvikling, men bare kunnskapsnivået til en elev på et gitt tidspunkt. Eksamensresultatene forteller nødvendigvis ikke hva skolen har tilført elevene av kunnskap, sier Robert Terdal Moe, leder av Elevorganisasjonen.

Elevenes forutsetninger fra hjemmet er en viktigere faktor for hva eleven oppnår på skolen, mener han.

BLANT DE BESTE: Elevene ved Hop ungdomsskole har de beste karakterene av de kommunale skolene i Bergen, men blir slått av fire private skoler.
Foto: Skolens hjemmeside (m/tillatelse)