— Det har vært gjort mye godt arbeid i skolen de siste årene, men den kan bli bedre, sier Per Moland, rektor ved Smørås skole og leder i Norsk skolelederforbund i Bergen.

Under kan du se karakteren bergensskolen får. Med unntak av mobbing er 5 best og 1 verst.

Trivsel med lærerne

På 7.trinn gir elevene karakteren 4, på 10. trinn karakteren 3,7.

Jentene er mer fornøyde med lærerne enn guttene. Skolene har også ulike karakterer fra år til år. Det ser ut til at resultatene for denne indeksen er avhengig av forhold knyttet til det enkelte klassetrinn, heller enn at enkelte skoler peker seg ut positivt eller negativt med lærerne.

Mobbing

På 7.trinn gir elevene karakteren 1,4, på 10.trinn karakteren 1,5.

Tallene «viser at andelen elever som opplever å bli mobbet har holdt seg stabilt på 7. trinn. På 10. trinn viser diagrammet at det i 2010 har vært en økning i antallet elever som opplever å bli mobbet», heter det i rapporten.

5 prosent av foreldrene sier at de er lite fornøyde med barnas trivsel og trygghet i perioden 2007-2010. Det er et tall man ikke kan slå seg til ro med, slås det fast.

Faglig veiledning

På 7.trinn gir de karakteren 3,4, på 10. trinn karakteren 3,1.

Bergen ligger på nivå med det nasjonale snittet når det gjelder faglig veiledning.

— Men jeg savner større fokus på dette området fra kommunens side, sier Moland.

Mestring

På 7.trinn gir de karakteren 3,9, på 10. trinn er karakteren 3,8.

Diagrammene viser at Bergen ligger på samme nivå som de andre byene. Denne indeksen er ny og en har derfor ikke sammenligningsgrunnlag fra tidligere år. Elevene opplever noe mer mestring på 7.trinn enn 10. trinn.

— Skal vi bli bedre her, må undervisningen tilpasses enda mer individuelt enn det vi gjør i dag. Det er krevende for en lærer å få alle med seg, se den enkelte og løfte han eller henne. Ressurser spiller inn, mener Moland.

Faglig utfordring

På 7.trinn gir de karakteren 3,4, på 10. trinn karakteren 3,3.

Her opplever altså 7. og 10.-klassinger omtrent samme nivå av utfordring. Når jenter og gutter sammenlignes, scorer jentene bedre enn guttene både begge trinn.

- Høyest karakter

Bergen scorer best av storbyene på grunnskolepoeng, som måler det samlede læringsutbyttet. Jo høyre score, jo bedre. Bergen fikk 41,1, mens gjennomsnittet var 40,45.

Ifølge kommunen går bergenselevene ut av grunnskolen med høyest karakter sammenlignet med de andre storbyene.

Les hele rapporten her (PDF)